Wiadomości
  • Register

rewgodnosci 7

31 października w tarnopolskiej galerii «BunkerMuz» została otwarta wystawa «Ukraina – rewolucja godności».

Wystawa składa się z prac polskich dziennikarzy: Piotra Apolinarskiego, Pawła Bobołowicza, Konstantego Czawagi, Rafała Dzięciołowskiego, Konrada Falęckiego, Wojciecha Jankowskiego, Eugeniusza Sało. Na fotografiach pokazane są wydarzenia mające miejsce w okresie od 21 listopada 2013 roku do 22 lutego 2014 roku, włącznie z nieprawdopodobnie agresywną napaścią na pokojowych manifestantów.


Wystawa została zorganizowana przez gazetę «Kurier Galicyjski», ukraińsko-polski «Klub Galicyjski», przy poparciu polskiej fundacji «Wolność i Demokracja» i polskiego MSZ. Ekspozycję otworzył konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki. Na imprezie obecni byli m.in. członkowie Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.


Większość zdjęć jest eksponowana po raz pierwszy. Obejrzeć je będzie można do 12 listopada 2014 roku. 18 listopada wystawa zostanie pokazana w Łucku.

 

Lidia BILECKA
Fot. www.kuriergalicyjski.com