Wiadomości
  • Register

DSC08321Nauczyciele języka polskiego w Łucku wzięli udział w zajęciu szkoły bazowej z metodologii nauczania języka polskiego. Gimnazjum nr 4 gościnnie powitało uczestników imprezy w miesiącu październiku.

Uczenie się języków obcych jest obecnie jednym z kluczowych elementów kształtowania młodzieży. Nauczyciele stają więc przed niełatwymi, ale i ciekawymi zadaniami. Współczesna rzeczywistość szkolna wymaga bowiem, aby młodzi ludzie byli pewni siebie, ale także wrażliwi i otwarci na świat. Dlatego nauczyciele stale doskonalą swój warsztat zawodowy.


W związku z tym, na kolejnym spotkaniu w szkole bazowej z metodologii nauczania języka polskiego, zgromadziło się wielu uczestników. Tutaj wzbogacali swe doświadczenie nauczyciele prawie wszystkich szkół Łucka, w których język polski jest nauczany jako drugi język obcy; a takich szkół w mieście jest obecnie 14.


Warsztaty prowadziła pani Jadwiga Demczuk, nauczycielka języka polskiego, delegowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zaprezentowała ona różne interaktywne metody pracy, które zachęcają uczniów do komunikowania się w języku polskim. «Główne zadanie lekcji polega na tym – powiedziała pani lektorka – aby uczeń zapamiętał i zrozumiał coś, czego wcześniej nie rozumiał, zrobił dobrze to, czego wcześniej zrobić nie potrafił. W tym celu należy stosować różne metody…» Wszyscy obecni, zarówno młodzi, jak i doświadczeni nauczyciele, chętnie brali udział we wszystkich «uczniowskich» zabawach. Pozytywny i przyjazny klimat towarzyszył całemu zajęciu.


Oprócz warsztatów, poloniści mieli okazję omówić z metodykiem Miejskiego Zarządu Oświaty Oksaną Czuchnową problemy i perspektywy nauczania języka polskiego. Switłana Zińczuk przedstawiła regulamin pracy Związku Nauczycieli Polonistów іm. Gabrieli Zapolskiej.


Warto podkreślić, że popularność języka polskiego w naszym regionie ciągle wzrasta, dlatego spotkania w tym formacie są bardzo pożyteczne i potrzebne.


Iryna SZAJDEWYCZ, Switłana ZIŃCZUK