Wiadomości
  • Register

Milosz 1

15 października w Wołyńskiej Obwodowej Bibliotece dla Dzieci odbyło się spotkanie czytelników z Wasylem Słapczukiem, Petrem Korobczukiem i Wołodymyrem Łysem.

 

Pisarze, którzy wspólnie z Wołyńską Obwodową Biblioteką dla Dzieci realizują projekt «Świat Pogranicza», tym razem zapoznali miłośników literatury z twórczością polskiego modernisty i noblisty w dziedzinie literatury Czesława Miłosza. Projekt ma na celu zapoznać dzieci z kulturą europejską i wybitnymi postaciami krajów graniczących z Wołyniem.


Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania nagrania wiersza Czesława Miłosza. Pisarze opowiedzieli publiczności o twórczości i życiu wybitnego polskiego poety. Wasyl Słapczuk przyniosł książki autora z własnego zbioru bibliotecznego i cytował fragmenty jego utworów. Petro Korobczuk i Wołodymyr Łys wyrazili zgodne opinie, że Czesław Miłosz to poeta niestandardowy. Podczas spotkania pisarze podejmowali kwestię przetłumaczenia literatury europejskiej na język ukraiński. Pod koniec bibliotekarze zaproponowali wysłuchanie nagrań wierszy Miłosza «Sens» і «Dar».


Walentyna MELNYK