Wiadomości
  • Register

Wystawa ikon Lwow10 października 2014 roku w Narodowym Muzeum im. Andrija Szeptyckiego we Lwowie nastąpiło otwarcie poplenerowej wystawy ikon.

 

Te ikony powstały w tym roku w czasie IV Międzynarodowego Pleneru Ikonopisów na Wołyniu (Centrum Integracji w Zamłyniu, Caritas Diecezji Łuckiej, Ukraina) oraz VI Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów «Ikony świąteczne» (Nowica, Polska).


W otwarciu wystawy uczestniczyli duchowni, uczestnicy obu plenerów, przedstawiciele lokalnej władzy, malarze, miejscowi Polacy, dziennikarze. KG RP we Lwowie reprezentował Jarosław Drozd – konsul generalny, a KG RP w Łucku – konsul Krzysztof Sawicki.


Organizatorami pleneru na Wołyniu jest KG RP w Łucku, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego i środowisko ikonopisów z Polski


Plener odbył się pod patronatem Beaty Brzywczy – Konsula Generalnego RP w Łucku, ks. bpa Witalija Skomarowskiego – zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego na Wołyniu, i ks. bpa Jozafata Howery – zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Wołyniu.


Organizatorami pleneru w Nowicy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy (www.nowica.art.pl), Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej «Sarepta» oraz Katedra Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie.


Patronat nad warsztatami w Nowicy objęli: Metropolita Przemysko-Warszawski – ks. abp Jan Martyniak, Konsul Generalny RP we Lwowie – Jarosław Drozd, i Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko.


Oba projekty są dobrym przykładem wieloletniej współpracy pozarządowych organizacji oraz instytucji z Polski i z Ukrainy, a celem plenerów i cyklu wystaw poplenerowych jest prowadzenie dialogu duchowego pomiędzy artystami identyfikującymi się zarówno z tradycją zachodnią Kościoła, jak i wschodnią. U podstaw projektu leży potrzeba polsko-ukraińskiej wymiany idei i doświadczeń w przestrzeni wspólnych warsztatów tworzenia sztuki sakralnej i ikonopisu oraz zapoznanie się z religijnym kontekstem bizantyjskiej sztuki sakralnej, a także z kulturowym przenikaniem się wpływów Wschodu i Zachodu.

 

Opracował Krzysztof Sawicki
Na zdjęciu: uczestnicy pleneru w Zamłyniu, lipiec 2014