Wiadomości
  • Register

teatr Tarnopol 2

Od 24 do 28 września w Tarnopolu odbywał się ХІІ Ogólnoukraiński Festiwal «Tarnopolskie Wieczory Teatralne. Debiut».

 

 

Tegoroczny festiwal teatralny uczcił kilka wydarzeń: dwusetną rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki oraz pamięć bohaterów Ukrainy, którzy zginęli w walkach. Dlatego hasłami Festiwalu były: «Ukraina – jedynym krajem!» i «Ukraina to Europa». Przez pięć dni mieszkańcy Tarnopola mieli okazję chociaż na chwilę zapomnieć o wojnie na Ukrainie.


Festiwal zaszczyciły teatry z Gruzji, Polski i z Ukrainy. Widzowie mieli okazję obejrzeć dramaty, tragedie i komedie. Przedstawienia odbywały się na dużej i małej scenie teatru.


Po dziesięcioletniej przerwie, do Tarnopola przyjechali aktorzy z Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu wraz z dyrektorem Mirosławem Siedlerem. 27 września reżyser Lesław Ostaszkiewicz zaproponował widzom komedię «Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji», w której zagrało tylko trzech aktorów. Widzowie podziwiali interpretację utworów klasyka, podaną przez reżysera i aktorów. Sztukę obejrzało wielu członków Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu, jak i uczniów niedzielnej szkoły języka polskiego działającej przy Towarzystwie. Na przedstawieniu byli obecni pracownicy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, a także Konsul Generalny pani Beata Brzywczy.


Lidia BIŁECKA,
Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu
Zdjęcia: www.te.20minut.ua