Wiadomości
  • Register

kultura zeszyty

Dzieło życia Jerzego Giedroycia – elektroniczne wersje «Kultury» i «Zeszytów Historycznych» – od soboty, 13 września, dzięki portalowi www.kulturaparyska.com dostępne online.

Użytkownicy znajdą w portalu wersję elektroniczną wszystkich numerów paryskiej «Kultury» (637 numerów, wydanych w latach 1947-2000) i «Zeszytów Historycznych» (171 numerów z lat 1962-2010). Obok tych najważniejszych pism powojennej emigracji, na portalu udostępniane są materiały z Archiwum Instytutu Literackiego: teksty, listy, zdjęcia, nagrania i informacje o twórcach skupionych wokół Jerzego Giedroycia. «Działać można tylko przez słowo» – mówił Redaktor. Instytut Literacki, założony w 1946 roku był najpoważniejszym w drugiej połowie XX. wieku polskim ośrodkiem politycznym na uchodźstwie, skupiającym najważniejsze postaci niezależnej myśli politycznej i literatury. W Instytucie Literackim i na łamach «Kultury» publikowali m.in.: Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Józef Czapski, Marek Hłasko, Gustaw Herling-Grudziński, Andrzej Bobkowski, Janusz Szpotański «Szpot» i Zbigniew Herbert.


Domy «Kultury» w Maisons-Laffitte – bo przecież były dwa, przez pierwsze lata ten przy avenue Corneille i potem, aż do końca, ten przy avenue de Poissy – to nie tylko siedziby wydawnictwa, miesięcznika czy ośrodki politycznych koncepcji. To też miejsca spotkań wielu ludzi, nierzadko bardzo malowniczych, o różnych wrażliwościach, pasjach, z różnymi poglądami, z obu stron «żelaznej kurtyny». «Kultura» dla wielu była jedynym pismem w świecie, na łamach którego mogli się spotkać. W 2009 roku archiwa w Maisons-Laffitte zostały wpisane na listę Pamięci Świata UNESCO. Od soboty, 13 września, ich część jest dostępna online - www.kulturaparyska.com.


To pierwsza próba udostępnienia na taką skalę zasobów prywatnej instytucji kultury. Na szczególną uwagę zasługuje dział «Listy». Zbiór korespondencji Jerzego Giedroycia to jedno z największych na świecie archiwum epistolograficzne, stworzone ręką jednego człowieka. Liczy ono około 150 tysięcy listów i jest wciąż porządkowane. Na stronach serwisu została udostępniona część bogatego zbioru. Tworzą go m.in. zeskanowane listy ludzi związanych z paryską «Kulturą».

 

www.polskieradio.pl