Wiadomości
  • Register

Kowel rok szkolny13 września, w sobotę młodsi i starsi uczniowie Szkoły Polskiej w Kowlu zorganizowali ze swoim nauczycielem języka polskiego uroczysty początek roku szkolnego 2014-2015. Na uroczystość została zaproszona pani Konsul z Wydziału Współpracy z Polakami KG RP w Łucku Dorota Dmuchowska.

 

Uroczystość otworzył prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu pan Wacław Herka. Pierwsza część uroczystości została poświęcona kolejnej rocznicy wybuchu najstraszniejszej wojny, jaką człowiek wywołał – wojny komór gazowych, ludobójstwa, niesłychanego okrucieństwa i 72 milionów ofiar ludzkich. Uczniowie recytowali wiersze polskich poetów traktujące o wojnie, a zespół «Kowel Band» zaśpiewał piosenki «Biały krzyż» i «Ostatni list». Nadzieję wniósł wiersz «Póki życie trwa» z tomiku «W kropli czasu» poetki z Chełma Krystyny Igras recytowany przez Alonę Żukowską.


W drugiej części uczniowie opowiedzieli przez poezję o minionym lecie i przedstawili scenki z życia szkoły. Wszystkie scenki miały swój morał.


Grupa dorosłych zaśpiewała piosenkę «Szła dzieweczka» a dzieci z nauczania początkowego zaśpiewały piosenki o Misiu Uszatku i Wiśle. Zespół młodzieżowy «Kowel Band» zaśpiewał piosenki ze swojego repertuaru o lecie.


Pani Konsul życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym oraz nawiązując do rocznicy wrześniowej – pokoju na Ukrainie i w całej Europie.

 

Wiesław PISARSKI