Wiadomości
  • Register

Ostrog Pultusk foto

18 września 2014 roku w Ostrogu została podpisana umowa o współpracy w zakresie oświaty i nauki między Rówieńską Obwodową Administracją Państwową, Narodowym Uniwersytetem «Akademia Ostrogska» oraz Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Umowę podpisali przewodniczący Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Serhij Rybaczok, rektorzy – prof. Ihor Pasichnyk oraz prof. Adam Koseski w obecności Konsula Generalnego RP w Łucku Pani Beaty Brzywczy.


Jej celem jest rozpoczęcie w najbliższym czasie kształcenia podyplomowego pracowników administracji i działaczy lokalnych obwodu rówieńskiego według programu przygotowanego wspólnie przez dwie uczelnie. Program rocznych studiów zakłada podwyższenie kwalifikacji w zakresie prawa europejskiego, warunków reformowania administracji i kształtowania samorządności na szczeblu regionalnym i lokalnym.


Podobne umowy zostaną podpisane Zaporożu, Winnicy, Dniepropietrowsku oraz Lwowie.

 

MW