Wiadomości
  • Register

wystawa PW Tarnopol 16 sierpnia br. w Tarnopolu nastąpiło otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, poświęconej Powstaniu Warszawskiemu z okazji 70 rocznicy jego wybuchu.

 

Wystawa została zorganizowana przez KG RP w Łucku wspólnie z warszawskim IPN oraz z Radą Miejską Tarnopola. Była ona już eksponowana w 2011 r. w Łucku, Dubnie i Ostrogu. Konsulat podczas otwarcia wystawy w Tarnopolu reprezentował konsul Krzysztof Sawicki.


Przed licznie zebraną publicznością (m.in. przedstawiciele lokalnych władz, dziennikarze, miejscowi Polacy, inteligencja) Jacek Pawłowicz – pracownik IPN i współautor wystawy, wygłosił prelekcję poświęconą fenomenowi Powstania, tragedii i wielkiemu bohaterstwu. Nie zabrakło – zarówno w wypowiedziach przedstawiciela IPN, konsulatu, jak i mieszkańców Tarnopola – odniesień do obecnej sytuacji na Ukrainie.


Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z OBEP IPN w Gdańsku oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Otwarta została 29 lipca 2004 r. w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej w ramach głównych uroczystości obchodów 60. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez IPN.


Wystawa ma wymiar symboliczny – odwołuje się do pojęć i symboli, charakteryzujących Powstanie Warszawskie w sposób szczególnie pełny i wyrazisty. Poszczególne panele odwołują się do bohaterskiej walki powstańców i zbiorowego wysiłku mieszkańców stolicy, nadających głęboki sens pojęciom – «solidarność», «bohaterstwo», «ofiarność». Mówią też o odsieczy oddziałów AK płynących z terenu kraju, o nadziei pokładanej w pomocy aliantów zachodnich, która okazała się tak nikła, o zmarnowanym wysiłku żołnierzy armii Berlinga poległych na przyczółku czerniakowskim, o zdradzie «sojusznika naszych sojuszników», czekającego na agonię miasta i jego obrońców.


Zwiedzający mogą zobaczyć panele fotograficzne przedstawiające tragedię żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców Warszawy.


KG