Wiadomości
  • Register

8036629 lipca 2014 roku w Radomiu w wieku 89 lat zmarł Ryszard Siewierski.

 

Był wybitnym sędzią piłkarskim z Radomiai nauczycielem kolejnych pokoleń arbitrów. Oprócz tego był autorem wspomnienia p.t. «Ostatnia noc Wolności» wydrukowanego na stronach Folderu «Mój wołyński dzień». Ta publikacja ukazała się z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu w roku 2011.

 

Ryszard Siewierski urodził się w 1925 roku. Od 6 roku życia przebywał z rodzicami w Kowlu, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej oraz był świadkiem okupacji Kowla przez Armię Czerwoną 17 września 1939 roku. W 1941 roku wyjechał z rodzicami do rodzinnego Radomia.

 

Składamy na ręce Rodziny i Bliskich Zmarłego wyrazy żalu i współczucia.

 

Zenon PASZKOWSKI
Zespół redakcyjny Monitora Wołyńskiego
Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu