Wiadomości
  • Register

100 lat Legionow Kostiuchnowka ilustracija-1Zapraszamy na uroczystości z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej i 100 rocznicy powstania Legionów Polskich.

 

 

 

 

 

Ramowy program:


23 sierpnia (sobota)
godz. 10.00
– zajęcia na terenie pobojowiska kostiuchnowskiego
– wycieczka historyczna szlakiem walk
– rajd dla grup młodzieżowych
– III memoriał Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego

 

godz. 16.00
– apel na cmentarzu w Polskim Lasku z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego
– Msza św. polowa
– zmiana warty honorowej, podniesienie flag i odegranie hymnów Polski i Ukrainy
– przemówienia
– apel poległych
– złożenie kwiatów


godz. 20.00
ognisko harcerskie pt. Panteon niepodległości


24 sierpnia (niedziela)
godz. 11.00
uroczystość na odnowionym cmentarzu wojennym w Kowlu


ZHP Centrum Dialogu Kostiuchnówka i Fundacja Centrum Dialogu Kostiuchnówka dziękują wszystkim przyjaciołom i darczyńcom za pomoc materialną, finansową i organizacyjną.


ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
CHORĄGIEW ŁÓDZKA
CENTRUM DIALOGU KOSTIUCHNÓWKA

100 lat Legionow Kostiuchnowka ilustracija-1