Wiadomości
  • Register

wystawa Krzemieniec 3Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu po raz kolejny powitało gości w swoich murach. Przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku 4 lipca 2014 roku odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej «Sowieci w Polsce 1939–1993» Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

 

 

Wystawę otworzył Konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki, który przedstawił ekspozycję i podkreślił, że obecnie takie akcje międzynarodowe są na czasie, zarówno dla Polski jak i dla Ukrainy: «Przecież nasze historie w czymś są podobne. I wydarzenia, które widzimy teraz u naszych wschodnich sąsiadów, też w pewnym stopniu przeżywaliśmy nie tak dawno. To ważne, że mimo trudnych czasów w kraju możemy przeprowadzać podobne działania. To już po raz drugi na ziemi krzemienieckiej, w Muzeum Juliusza Słowackiego Konsulat Generalny RP w Łucku dzieli się z Ukrainą doświadczeniem Polski w pokonaniu znienawidzonego reżimu i jego pozostałości. Wcześniej w ramach realizacji projektu «Kino «Wolność»zaprezentowano film «Człowiek z żelaza».

 

Odpowiedniego nastroju wystawie dodały «Etiuda» Sergija Budkiewicza i «Etiuda Rewolucyjna» Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Jelizawety Uszakowej.

wystawa Krzemieniec 10

Dyrektor muzeum Tamara Sienina powitała gości i podkreśliła, że placówka jest zawsze otwarta dla wszystkich, którzy pragną krzewić prawdziwą sztukę i kulturę. Corocznie, 4 września w dniu urodzin Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, odbywają się Międzynarodowe Ukraińsko-Polskie Spotkania Literacko-Artystyczne «Dialog dwóch kultur». W muzeum stale są prezentowane wystawy lokalnych artystów i gości. Obecnie to miejsce zmieniło się w salon fotograficzny, a dzięki pracom można poznać burzliwe lata XX wieku.

 

Otwarcie wystawy zbiegło się ze zorganizowanym w Krzemieńcu Ogólnoukraińskim Forum Mediów «Tarnopolszczyzna turystyczna – spojrzenie dziennikarzy», dlatego kilkudziesięciu dziennikarzy zwiedziło Muzeum Juliusza Słowackiego i obejrzało nową wystawę.

 

Prace zostały zaprezentowane w języku polskim, mimo to zmuszały widzów do głębokich refleksji. Większość Ukraińców pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego, jednak ich wiedza o sąsiedniej Polsce w tym okresie jest niewielka.

 

W 56 gablotach zaprezentowano 150 fotografii z okresu 1944 – 1993. Ekspozycja przedstawia różne formy życia Polski w czasach jej zależności od Związku Radzieckiego. Jednak autorzy podali szerszy kontekst stosunków polsko-radzieckich, zaczynając od wojny polsko-bolszewickiej, poprzez Pakt Ribbentrop-Mołotow, Tragedię Katyńską, konferencję jałtańską, aż do wyjścia z terenów Rzeczypospolitej Polskiej ostatnich oddziałów Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w 1993 roku.

 

Zdjęcia pokazują wydarzenia z życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego oraz emocje zwykłych ludzi, ich stosunek do tego, co się działo w danej chwili.wystawa Krzemieniec 16Wystawie towarzyszyła ożywiona dyskusja o jakości i zakresie przekazywanej informacji. Jedni odkrywali dla siebie coś nowego, drudzy wspominali nie tak dawne, ale już zapomniane czasy. Tutaj można było znaleźć m.in. ulubione filmy z czyjejś młodości, jak na przykład «Czterej pancerni i pies» czy «Timur i jego drużyna», ale również znienawidzony przez wielu profil Stalina, rozprawy sądowe, egzekucje, bezprawie, brak pieniędzy i kultury. Byli też ludzie wolni, tacy jak: Wysocki, Sołżenicyn, Suworow, Bażanow… Było życie i śmierć, było obalenie reżimu i jego symboli.

 

Wszyscy obecni zatrzymywali się przy gablocie «Epilog», gdzie zamieszczono trzy zdjęcia bez żadnego opisu i to właśnie one wzbudziły najwięcej emocji i komentarzy wśród oglądających.

 

Wystawę zwiedzili przewodniczący Krzemienieckiej Rejonowej Administracji Państwowej Witalij Tkaczuk, przewodniczący Krzemienieckiej Rady Rejonowej Andrij Smagluk, mer miasta Krzemieniec Roman Wanżuła, przewodniczący Krzemienieckiego Sądu Rejonowego Jewhen Zembra z małżonką, kierownik Wydziału ds. Kultury, Turystyki, Narodowości i Religii Larysa Antoniuk, kierownik Wydziału Promocji Krzemienieckiej Rady Miejskiej Mykoła Matwijuk, prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu Jan Moroziuk, prezes Młodzieżowego Towarzystwa Chórowego im. J. Słowackiego w Krzemieńcu Anatolij Galiszewski, przedstawiciele polskiej społeczności miasta i organizacji pozarządowych, m.in. Towarzystwa Historyczno-Poszukiwawczego, Regionalnej Fundacji Rozwoju i Integracji, «Płastu» i in.

 

Halina NAHORNIUK