Wiadomości
  • Register

Wiadomości

Specjaliści z Centrum Naukowo-Badawczego «Ochronna Służba Archeologiczna Ukrainy» Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przeprowadzą w Łucku wykopaliska podczas prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku architektury o znaczeniu narodowym – wieży obronnej z murem.

Specyfika pracy tłumacza była tematem kolejnego spotkania, które miało miejsce w Instytucie Polski działającym przy Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki.

Konsulat Generalny RP w Łucku przekazuje, w oparciu o przesłane przez Departament Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informacje, o nowej usłudze umawiania e-wizyt w ZUS, dedykowanej Polakom, którzy pracują lub mieszkają za granicą.

Masowa migracja Czechów na Wołyń, ulgi dla nich, szkoły, mecenasi oraz rodzina Zemanów to tylko część tematów poruszonych w nowym filmie wyprodukowanym przez zespół Międzynarodowego Festiwalu Literackiego «Frontera».

Wesoło i radośnie obchodzono tłusty czwartek w Towarzystwie Kultury Polskiej im. Władysława Reymonta w Równem. Jak nakazują gościnność i obyczaje, stoły zastawiono tłustym jadłem.

Czworo uczniów Szkoły Języka Polskiego przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu zakwalifikowało się do następnego etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą «W drodze do Niepodległości».

Chociaż tłusty czwartek świętuje się zwykle we czwartek, z przyczyn losowych Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej musiało przenieść spotkanie na dzień następny.

Wokół pojęć duety i tradycja przewijała się idea konkursu pączków, który zorganizowało Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego z Krzemieńca pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika.

Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak i mer Równego Oleksandr Tretiak złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową generała Marka Bezruczki w Równem.

Wojskowe Biuro Historyczne udostępniło na swojej stronie materiały archiwalne dotyczące działalności Armii Krajowej w okresie Powstania Warszawskiego. Jest wśród nich dziennik z pierwszego tygodnia powstania, należący do księżnej Anny Radziwiłłowej.