Wiadomości
  • Register

Wiadomości

Harcerze i płastuni z Rówieńszczyzny wzięli udział we wspólnych rekolekcjach na temat «O miłości i tym wszystkim», które odbyły się w Centrum dla Dzieci i Młodzieży «Sława» w Klewaniu.

Bartosz Cichocki, Ambasador RP w Kijowie, spotkał się z przewodniczącym Łuckiej Rady Miejskiej oraz przedstawicielami polskich organizacji działających w Łucku.

1 marca w Łucku odbyła się prezentacja Pełnego zbioru utworów Łesi Ukrainki wydanego w 14 tomach. Uroczystość zorganizowano na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym, którego ta najwybitniejsza Ukrainka jest patronką.

27 lutego w Pałacu Kultury miasta Łuck miała miejsce XIV już edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy.

Co roku w lutym w Szkole Polskiej działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu słychać brzmienie polskiej poezji i piosenek traktujących o miłości.

Katedra Ukraińskiej Literatury Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały naukową konferencję poświęconą twórczości słynnej ukraińskiej pisarki.

Umowa otwiera nowe możliwości w zakresie kształcenia liderów mediów polonijnych, realizacji wspólnych programów edukacyjnych dla Polonii oraz współorganizacji konferencji, seminariów i szkoleń.

Wielojęzyczna platforma do nauki polskiej pisowni i wymowy to najnowsza propozycja naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – podaje radiokrakow.pl.

Sensacją stała się nowa wystawa otwarta 22 lutego w Muzeum Łesi Ukrainki działającym na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego miała miejsce w gościnnych progach Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.