Rozmowy
  • Register

W przestrzeni miejskiej, pomiędzy betonowymi wieżowcami i wszechobecnymi galeriami handlowymi, oryginalne budowle sakralne od razu przyciągają nasz wzrok.

Już od kilku miesięcy w dość współczesnej dzielnicy Równego, niedaleko dworca autobusowego «Czajka», funkcjonuje nowa rzymskokatolicka parafia Świętego Jana Pawła II.

Budowa świątyni jeszcze się nie zakończyła, ale dzięki Bożej pomocy i ludziom stopniowo doskonali się przestrzeń nowego kościoła. O stanie budowy kościoła, o zadaniach chrześcijaństwa we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, o tym, jak są obchodzone przez parafian święta chrześcijańskie opowiada proboszcz nowej parafii ks. Illia Boriaczuk, który również stoi na czele Misji «Ad Gentes» w Równem.

– Proszę księdza, jakie zadania stoją przed nową parafią? Jak jest liczna? Czy młodzi ludzie aktywnie uczestniczą w nabożeństwach?
– Misja «Ad Gentes» (łac. Do narodów) – to misja do narodów składająca się z pięciu rodzin. Razem z księdzem idą one do ludzi, którzy nie znali Chrystusa albo nie osiągnęli w pełni dojrzałej wiary. Msze święte w parafialnym kościele odbywają się obecnie w niedziele. Do kościoła przychodzi ponad 60 osób. Około jedna trzecia z nich to ludzie starsi, pozostali – to osoby w średnim wieku z rodzinami oraz młodzież.

– Pierwsza msza święta w kościele p.w. Świętego Jana Pawła II została odprawiona 22 października 2017 r. w niedokończonej jeszcze świątyni. Czy są perspektywy, aby nabożeństwa odbywały się już w ukończonym kościele jeszcze w bieżącym, 2018 roku?
– Takie plany oczywiście mamy. I siły też mamy (uśmiecha się, – przyp. autora). Zobaczymy… Na przykład jeszcze w maju zeszłego roku w środku kościoła nic nie było. A dzięki staraniom ludzi już 22 października odprawiliśmy pierwszą uroczystą mszę świętą z udziałem biskupa Witalija Skomarowskiego. W najbliższym czasie planujemy ukończenie pierwszej kondygnacji, urządzenie sali dla spotkań parafialnych oraz dekorowanie ścian w tymczasowej kapliczce.

– Które elementy architektoniczne będą stanowić główny akcent artystyczny kościoła?
– Zgodnie z planem kościół ma kształt ośmiokąta symbolizującego siedem dni, podczas których Bóg stworzył świat, a ósmy dzień – zapowiedź wieczności, dzień Zmartwychwstania. Planowane jest stworzenie retablo – osobliwej nastawy ołtarzowej z ikonami przedstawiającymi sceny z życia Jezusa Chrystusa. W centrum znajdzie się ikona Pantokratora – władcy Wszechświata. Chcemy ukończyć kopułę nad głównym pomieszczeniem kościoła (ponad 400 m kw.) i zakończyć budowę dwupiętrowego centrum duszpasterskiego (ponad 1600 m kw.). Zamierzamy również urządzić dzwonnicę.

Nowyj kostel Riwne m2

– Kto zaprojektował kościół? Czy w innych krajach europejskich istnieją podobne świątynie?
– Chociaż wizualnie kościół naśladował cechy architektoniczne takich świątyń, jak Santa Catalina Labouré de Madrid (Hiszpania), San Pedro del Pinatar (Hiszpania), San Massimiliano Kolbe de Roma (Włochy), to jednak sam projekt, dokumentacja techniczna, plan działki itd. zostały opracowane dzięki braciom z rówieńskiej wspólnoty oraz wysiłkom naszych przyjaciół.

– Nowy kościół staje się ozdobą miasta z urbanistycznego punktu widzenia. Czy w trakcie budowy pojawiały się jakieś nowe, oryginalne pomysły?
– W trakcie budowy pojawił się pomysł na to, żeby zrobić szyby o niebieskim odcieniu. Dzięki załamaniu w nich słonecznych promieni pojawi się efekt skierowania ich w niebo. Chcemy także pokryć wielką kopułę kościoła azotkiem tytanu.

– Parafia istnieje od października. Jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ciągu zimy, a zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, w celu stworzenia świątecznej atmosfery oraz pozyskania nowych członków wspólnoty?
– Dzięki pomocy braci z parafii Świętych Piotra i Pawła przeprowadziliśmy pierwszą uroczystą mszę świętą. Odbyły się również warsztaty, na których uczestnicy przygotowywali wianki adwentowe oraz wspólnie pili kawę i herbatę. W grudniu zorganizowaliśmy mikołajki dla dzieci i warsztaty na temat «Boże Narodzenie w chrześcijańskiej rodzinie». Wspólnie z Centrum «Tradycja» stworzyliśmy banery informacyjne. Przed świętami wspólnie zrobiliśmy szopkę, udekorowaliśmy choinki i ozdobiliśmy kościół. Na Trzech Króli przygotowaliśmy dla dzieci tradycyjne zestawy zawierające węgielek, kadzidło i kredę. Organizujemy dużo różnych przedsięwzięć. Staramy się urozmaicać formy współpracy z parafianami.

– Postać Świętego Jana Pawła II, którego imię nosi parafia, jest niezwykle ważna na terenach Europy Wschodniej. W jaki sposób symbolicznie plan przestrzenny podkreśla związek kościoła z jego patronem?
– Oprócz ikony Świętego Jana Pawła II, którą już mamy, będziemy oczywiście oddawali hołd jego postaci innymi symbolami, ale niech konkretyzacja tych symboli będzie swoistą niespodzianką.

– Święty Jan Paweł II mówił, że największym zagrożeniem duchowości jest współczesne społeczeństwo konsumpcyjne. Czy to zjawisko jest właściwe dla współczesnej Ukrainy w warunkach kryzysu gospodarczego i zmniejszenia siły nabywczej ludności?
– Odpowiedzią na współczesny wzrost konsumpcjonizmu jest przede wszystkim rodzina chrześcijańska. Staje się ona znakiem miłości oraz obecności Boga w naszym społeczeństwie. Wszakże dobra materialne – to tylko widoczne, umowne, ulotne szczęście. Natomiast rodzina prawdziwie chrześcijańska świadczy o tym, że łaska Boża istnieje. Jest ona potwierdzeniem miłości Boga do człowieka. Papież Franciszek skierował Misję «Ad Gentes» do Równego, co jest świadectwem miłości Chrystusowej do Ukrainy oraz tego, że Chrystus jest na Ukrainie. Przecież życie na Ukrainie zależy nie tyle od dóbr materialnych, ile od tego, jak my traktujemy Boga i jak wykonujemy Jego nakazy. Życzę, żebyśmy kochali Chrystusa ponad wszystko. Wtedy nasze życie zmieni się nie do poznania.

Rozmawiał Witalij LEŚNIAK,

Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Witalij LEŚNIAK

CZYTAJ TAKŻE:

KOŚCIÓŁ GARNIZONOWY W RÓWNEM

CZWARTY RÓWIEŃSKI KOŚCIÓŁ

POWRÓT DO ŚWIĄTYNI