Rozmowy
  • Register

Dziesięć lat temu zostały wydane pierwsze Karty Polaka. Według Ustawy są one ważne przez 10 lat, nadszedł więc czas na przedłużenie ważności tego dokumentu. O tym, jak wygląda takie postępowanie, rozmawiamy z Panią Anną Babiak-Owad, Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

– 10 lat minęło bardzo szybko. Co muszą teraz uczynić osoby, które otrzymały Kartę Polaka w 2008 r.?

– Jeżeli posiadacz Karty Polaka chce przedłużyć ważność tego dokumentu, musi to zrobić najpóźniej trzy miesiące przed upływem terminu jego ważności. Mamy takich osób wiele, stąd też należy się zarejestrować dwutorowo, czyli można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Jeżeli osoba wybrała drogę telefoniczną, to musi zadzwonić pod numer telefonu, który jest podany na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Telefonicznie można się zarejestrować w określonych godzinach we wtorki i w piątki. Ponieważ większość tych osób to starsze osoby i nie mają możliwości skorzystania z Internetu, więc mogą telefonicznie umówić się na spotkanie z konsulem w celu przedłużenia ważności Karty Polaka. Można też napisać maila i zarejestrować się na rozmowę zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Konsulatu.

– Czy te osoby na spotkanie z konsulem może zarejestrować prezes organizacji polskiej, do której one należą?
– Każdy z wnioskodawców powinien do nas napisać lub zadzwonić osobiście, żeby móc potwierdzić wszystkie te informacje, które są wymagane: imię i nazwisko, adres zameldowania, datę i miejsce urodzenia.

– Jakie dokumenty muszą mieć przy sobie osoby, które mają ustalony termin spotkania?
– Przede wszystkim wniosek wypełniony zgodnie z wzorem. Ten wzór można znaleźć na naszej stronie internetowej, ale również u nas, w Konsulacie Generalnym RP w Łucku. Do wniosku musi być dołączona fotografia, nie starsza niż sześć miesięcy. Do tego paszport zagraniczny, paszport ukraiński, czyli wewnętrzny paszport obywatela Ukrainy. Jeżeli jest to kobieta, musi mieć akt ślubu i akt urodzenia, jeśli mężczyzna, to wystarczy akt urodzenia. Trzeba mieć ze sobą Kartę Polaka i kserokopię Karty Polaka. Przedstawione muszą być oryginały wszystkich dokumentów, a do wniosku załączane są kserokopie wszystkich tych dokumentów, w tym pierwszej strony paszportu zagranicznego oraz pierwszej, drugiej strony i strony, na której jest podany adres zameldowania, jeżeli mówimy o książeczkowym paszporcie ukraińskim. Jeśli mówimy o dokumentach wydawanych współcześnie, czyli ID, to jego kserokopia plus do tego informacja o zameldowaniu.

– Znam osoby, które mają paszporty wewnętrzne, ale nigdy nie miały paszportów zagranicznych. Muszą załączy do wniosku wyłącznie paszport obywatela Ukrainy?
– Dokładnie tak. Jeśli nigdy nie miały paszportu zagranicznego lub obecnie nie mają ważnego paszportu zagranicznego, paszport ukraiński jest dokumentem, który w tej sytuacji wystarczy.

– Co musi uczynić osoba, która zmieniła dane osobowe, np. wyszła za mąż i zmieniła nazwisko?
– Taka osoba najpierw powinna złożyć wniosek o zmianę danych osobowych. Są to dwa różne postępowania.

– Czyli ta osoba nie może przyjść do Konsulatu w celu przedłużenia Karty Polaka mając przy sobie przygotowane dokumenty, które zawierają informacje o zmianie danych osobowych?
– Muszą być takie dokumenty, ale w momencie złożenia wniosku na nową Kartę ze względu na zmianę danych osobowych. Chodzi tu o osobny wniosek i osobne postępowanie.

– Ustawa o Karcie Polaka mówi, że Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieokreślony. Czy znaczy to, że osoby, które 10 lat temu, w momencie złożenia wniosku na Kartę Polaka, miały 65 lat, nie muszą składać wniosku o przedłużenie KP?
– Jeśli Karta Polaka została wydana na czas nieokreślony, wówczas osoba nie musi składać wniosku o przedłużenie ważności Karty. W każdym innym przypadku, tzn. gdy Karta Polaka została wydana i ma określony termin ważności, należy złożyć wniosek w celu przedłużenia ważności Karty.

– Co muszą uczynić osoby chore, które ze względu na kondycję fizyczną nie mogą przyjść do Konsulatu w celu złożenia wniosku o przedłużenie KP?
– Nie mamy jeszcze takich przypadków. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, bliscy muszą nam to zgłosić. Na pewno takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

CZYTAJ TAKŻE:

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POLAKA: CO NALEŻY WIEDZIEĆ