Rozmowy
  • Register

RSC rozmowaRejestracja pojazdu po przekroczeniu granicy, otrzymanie zezwolenia na przewozy niebezpiecznych ładunków zarówno na Ukrainie jak i poza jej granicami, otrzymanie prawa jazdy – wszystkie te usługi świadczą centra serwisowe MSW w obwodzie wołyńskim, które działają od końca ubiegłego roku.

 

Przewodniczący Regionalnego Centrum Serwisowego w obwodzie wołyńskim Jurij Wiskunow odpowiadał na pytania, które zadają właściciele samochodów przekraczający polsko-ukraińską granicę.


–    Co należy wiedzieć wybierając się do Polski własnym autem?
– Konieczne jest posiadanie znaku rozpoznawczego Ukrainy na samochodzie oraz umowy obowiązkowego ubezpieczenia.


Jeśli osoba nie jest właścicielem samochodu, którym planuje podróż, powinna zwrócić się do centrum serwisowego MSW, aby otrzymać tymczasowe świadectwo rejestracji na swoje nazwisko. Powinno się pamiętać o dokumentach, które potwierdzają prawo do korzystania z pojazdu. Należy mieć upoważnienie albo oświadczenie właściciela pojazdu. Nie później, niż w ciągu 10 dni po przyjeździe z zagranicy, takie świadectwo należy zwrócić do centrum serwisowego MSW.


– Do jakiego centrum serwisowego należy się zwrócić w takim przypadku?
– Można udać się do najbliższego centrum serwisowego, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Centra serwisowe obsługują wszystkich obywateli, którzy do nich się zwracają.


– Jak postąpić w przypadku, kiedy osoba zmieniła nazwisko, a w prawie jazdy zostało poprzednie? Czy wystarczy w czasie wyjazdu okazać, powiedzmy, akt małżeństwa potwierdzający zmianę nazwiska lub inny podobny dokument?
– Żeby uniknąć problemów, polecam jednak wymianę prawa jazdy. Poza tym, konieczna jest wymiana ukraińskiego prawa jazdy o wzorze radzieckim oraz praw jazdy, wydanych przed rokiem 2011, ponieważ nie posiadają rubryki «ważne do».


Osoba, która chce wymienić prawo jazdy powinna przedstawić następujące dokumenty: paszport obywatela Ukrainy, kopia zaświadczenia z numerem identyfikacyjnym, prawo jazdy oraz zaświadczenie lekarskie (przy zmiane imienia lub nazwiska – dodatkowo dokument potwierdzający zmianę danych osobowych).


– Czym się różni rejestracja pojazdu w przypadku, jeśli obywatel Ukrainy wyjeżdża do Polski, aby nabyć auto i planuje wrócić na Ukrainę?
– Rejestracja takiego samochodu jest przeprowadzana na podstawie dokumentów celnych. Ponieważ auto było używane, a więc zarejestrowane w Polsce, koniecznie należy podać do centrów serwisowych MSW dokumenty rejestracji samochodu, wydane przez polski urząd.


– Przez jaki okres taki samochód może jeździć na terenie Ukrainy bez rejestracji?
– 10 dni. To termin, w ciągu którego samochód po zakupie, odprawie celnej lub czasowym wwiezieniu na Ukrainę powinien zostać zarejestrowany. Ten okres można przedłużyć jedynie w przypadku, kiedy osoba okaże dokumenty, potwierdzające, że nie miała możliwości przeprowadzenia rejestracji w terminie (choroba, delegacja lub inne poważne powody).


– Jaki jest tryb postępowania, jeśli to auto będzie sprzedawane w Łucku?
– Można za darmo zawrzeć w centrum serwisowym MSW umowę kupna-sprzedaży (wymiany, dostawy, darowizny) samochodu, która następnie będzie podstawą rejestracji pojazdu. Daną umowę można przygotować samodzielnie lub skorzystać z otrzymanego w centrum druku, który należy wypełnić samodzielnie. Pracownik centrum może udzielić konsultacji co do jego wypełnienia.


– Właściciele samochodów wyjeżdżający za granicę często korzystają z przyczep dla działalności gospodarczej lub własnych potrzeb. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie?
– Wszystko zależy od kategorii pojazdów, które są wpisane w prawo jazdy kierowcy.


Kierowcy pojazdów kategorii В, С1, С, D1 i D mogą je prowadzić i korzystać z przyczepy, której maksymalna masa przekracza 750 kg. Ale to jeszcze nie wszystko.


Kierowcy pojazdów z przyczepą kategorii B mogą kierować nimi tylko w tym przypadku, jeśli maksymalna masa nie przekracza 750 kg i nie przekracza masy samochodu bez obciążenia, a łączna zezwolona maksymalna masa takiego pojazdu i przyczepy nie może przekraczać 3500 kg.


Do prowadzenia pojazdów kategorii C1, C, D1 i D z przyczepami, których masa wynosi ponad 750 kg i łączna zezwolona maksymalna masa takiego samochodu i przyczepy przekracza 3500 kg, a także złączonymi autokarami są dopuszczeni kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C1E, CE, D1E i DE.


– Jednak nie zawsze w prawie jazdy jest wpisana potrzebna kategoria. Czy istnieją jakiekolwiek warunki, by otrzymać nową kategorię?
– Jeśli chodzi o otwarcie kategorii ВЕ, С1Е, СЕ, D1E i DE, to konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii В, С1, С, D1 i D lub kilku z nich, a także praktyki prowadzenia pojazdów kategorii В, С1, С, D1, D ponad jeden rok w ciągu ostatniego czasu. Dla otrzymania kategorii D1 należy posiadać prawo jazdy kategorii В, С1, С, Т lub kilku z nich oraz doświadczenie prowadzenia samochodu odpowiedniej kategorii ponad trzy lata w ciągu ostatniego czasu. Kategoria D jest przyznawana osobom, które mają prawo jazdy kategorii В, С1, С, D1, Т lub kilku z nich oraz nawyki prowadzenia pojazdów odpowiedniej kategorii, tak jak w poprzednim przypadku – ponad trzy lata w ciągu ostatniego terminu.


Najważniejsze jest, by ubezpieczyć siebie od wszelkich możliwych przypadków, które dotyczą pojazdu, zwracając się do terytorialnych centrów serwisowych MSW, przygotowując w taki sposób wszelkie konieczne dokumenty dla legalnego prowadzenia samochodu.

 

MW