Rozmowy
  • Register

Rozmowy

Muzeum II W S 4

6–9 lipca na Wołyniu przebywała grupa przedstawicieli powstającego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej. Jego otwarcie planowane jest na początek 2017 r. Głównym celem wizyty było sporządzenie notacji filmowych ze świadkami historii. Mieliśmy okazję przeprowadzić rozmowę z polskimi historykami w redakcji Monitora Wołyńskiego.

RSC rozmowaRejestracja pojazdu po przekroczeniu granicy, otrzymanie zezwolenia na przewozy niebezpiecznych ładunków zarówno na Ukrainie jak i poza jej granicami, otrzymanie prawa jazdy – wszystkie te usługi świadczą centra serwisowe MSW w obwodzie wołyńskim, które działają od końca ubiegłego roku.

MilerW ostatnich dniach maja na Ukrainie przebywała delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Z przewodniczącym delegacji, dyrektorem Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jackiem Milerem rozmawialiśmy o aktualnych i ważnych sprawach.

Jaroslawa rozmowa 1Jarosława Terlecka – Ukrainka, obywatelka Niemiec, animatorka szkoły waldorfskiej – gościła w redakcji «Monitora Wołyńskiego». Rozmawialiśmy z nią o nowej starej idei dla Ukrainy i realiach niemieckich.

 

Karta rozmowa

W zeszłym tygodniu została znowelizowana Ustawa o Karcie Polaka. Zmiany uzupełniają preferencje, które daje ten dokument jego posiadaczom. O dotychczasowym trybie wydawania Karty Polaka i problemach dotyczących tego procesu rozmawiamy z Panią Dorotą Dmuchowską – Konsulem Konsulatu Generalnego RP w Łucku.

mer Lubieszow

Przy drodze międzynarodowej P14, prowadzącej w kierunku sąsiedniej Białorusi, położone jest poleskie miasteczko Lubieszów – centrum administracyjne rejonu lubieszowskiego. O życiu dzisiejszym regionu poleskiego i miasteczku rozmawialiśmy z wójtem Lubieszowa Wasylem Korcem.

 

 

Bursztyn rozmowa 1Pompy do wymywania bursztynu, tysiące ludzi, ochrona z gumowymi pałkami, pokazowe obławy, pompatyczne słowa prezydenta Ukrainy i kierowników wszystkich szczebli, hektary zniszczonego lasu i nikt za nic nie odpowiada.

 

 

 

Olga Komorowska 1

Trisomia 21. chromosomu (zespół Downa) – brzmi strasznie dla rodziców, ale to nie werdykt. Mamy w Łucku przykład Bogdana Krawczuka, który stał się pierwszym na Ukrainie studentem z zespołem Downa. Takim przykładem jest także historia Olgi Komorowskiej, której córka urodziła się z dodatkowym chromosomem.

 

 

Serwer rozmowa 2

Rosyjska aneksja Krymu i wojna na wschodzie Ukrainy stały się papierkiem lakmusowym, sprawdzającym gotowość Ukraińców do pomocy bliźniemu w biedzie. Czy mieszkańcy Wołynia nadal są w swojej «chacie z kraju»? Proponujemy rozmowę na ten i inne tematy z przewodniczącym organizacji pozarządowej « Tatarzy Krymscy Wołynia» Serwerem Zejnidinowem.

 

Rabczykow

Województwo lubelskie przekazało milicji wołyńskiej nowe samochody i nowoczesne wyposażenie. Z koordynatorem akcji, kierownikiem Sekcji Ukraińskiego Biura Interpolu w Zarządzie MSW Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim Igorem Riabczykowem rozmawiał Walenty Wakoluk.