Artykuły
  • Register

«Ołycka Pereberia» to jeden z pierwszych kroków naszej hromady w kierunku zaprezentowania Ołyki jako turystycznego miasteczka z bogatą historią» – powiedział przewodniczący Rady Wiejskiej Oleksandr Prendecki rozpoczynając festiwal, który po raz pierwszy odbywał się na dziedzińcu zamku Radziwiłłów.

«Ołykа nie widziała jeszcze tylu ludzi» – skomentował jeden z miejscowych mieszkańców. 28 czerwca do zamku Radziwiłłów przyjechało kilka tysięcy gości, m.in. artystów, twórców ludowych i historyków z różnych zakątków Ukrainy. Czekały tu na nich liczne występy zespołów, także dziecięcych, w tym headlinera festiwalu – zespołu «Kozak System», warsztaty, plenery, występy rycerzy, średniowieczne tańce, wykłady oraz wycieczki. Szczególne zainteresowanie wzbudzały podziemia zamku – zamiast czterech zaplanowanych grup zwiedzanie zorganizowano dla ośmiu.

Partnerzy Ołyckiej Rady Wiejskiej prezentowali gościom swoją działalność oraz prowadzili różne wydarzenia zaplanowane w ramach festiwalu.

W tym dniu na zamku przygotowano wystawę o historii Ołyki zorganizowaną przez Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze, odbywały się wykłady o poszukiwaniu przodków oraz o uratowanych pamiątkach z pałacu Radziwiłłów. Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki zaprezentował opracowane przez pracowników Katedry Designu oraz Katedry Turystyki i Hotelarstwa przewodnik, plan miasteczka z kodem QR pozwalającym na załadowanie interaktywnej mapy Ołyki oraz nalepki z wizerunkami ołyckich zabytków.

Olyka Pereberia 28

Olyka Pereberia 6

Podczas festiwalu można było zapoznać się m.in. z działalnością Stowarzyszenia Kultury Polskiej «Twórczość dla życia», Wołyńskiej Wyznaniowej Gminy Progresywnego Judaizmu oraz organizacji społecznej «Wołyńscy rękodzielnicy».

Olyka Pereberia 29

Olyka Pereberia 31

W ramach festiwalu odbyła się także prezentacja książki dziennikarza i działacza społecznego Wołodymyra Danyluka «Ślad JFK w… zamku Radziwiłłów» wydanej przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Książka w zrozumiały dla dzieci sposób opowiada o rodzinnych powiązaniach prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego z rodem Radziwiłłów. Ilustracje wykonał malarz i designer Mykoła Wołoszyn. Pilotażowe egzemplarze książki wydano po polsku. Autor ma zamiar wydrukować ją także po ukraińsku i angielsku. Jest to już trzecia publikacja dla dzieci Wołodymyra Danyluka. Poprzednie zostały poświęcone historii Łucka i Włodzimierza Wołyńskiego.

Olyka Pereberia 17

Olyka Pereberia 18

W tym dniu w Ołyce można było także kupić książkę dziennikarza i podróżnika Dmytra Antoniuka «Rzymsko-katolickie klasztory na Ukrainie».

Olyka Pereberia 27

Święto zostało wyreżyserowane przez Natalię Żurawlową, a młodzi aktorzy z prowadzonego przez nią studia artystycznego aktywnie zaangażowali się w festiwalowe wydarzenia.

Festiwal rozpoczął się od barwnej parady, której uczestnicy przeszli ulicą Zamkową w kostiumach z różnych epok, oraz od poloneza, po wykonaniu którego odbyło się oficjalnie otwarcie wydarzenia. «W dniu wielkiego święta 25-lecia ukraińskiej Konstytucji, w roku 30-lecia niezależności odkrywamy Ołykę» – zaznaczyła Iryna Konstakewycz, deputowana Rady Najwyższej, witając zgromadzonych. – «Odkrywamy Ołykę jako perłę Wołynia i Ukrainy, jako centrum kultury i duchowego życia, jako miejsce siły».

Olyka Pereberia 5

Olyka Pereberia 7

Olyka Pereberia 8

Uczestników festiwalu przywitali także zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej Hryhorij Pustowit, zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ihor Czulipa oraz przedstawiciele Polski – wicekonsul Teresa Chruszcz z Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz poseł na Sejm RP Jacek Czerniak, członek parlamentarnej grupy ds. łączności z Polonią i Polakami za granicą.

Olyka Pereberia 13

Teresa Chruszcz podkreśliła, że festiwal «Ołycka Pereberia» to wspólne polsko-ukraińskie święto, gdyż zarówno historia zamku, jak i historia kolegiaty – to wspólna polsko-ukraińska historia rodu Radziwiłłów. Życzyła także wszystkim, żeby zamek został turystyczną perełką Ołyki. Jacek Czerniak złożył życzenia z okazji Święta Konstytucji oraz wyraził nadzieję, że zamek uda się szybko odnowić. W tym dniu poseł, którego na święto zaprosiło Stowarzyszenie Kultury Polskiej «Twórczość dla życia», zwiedził ołycką kolegiatę oraz kościół Świętych Piotra i Pawła. Z przebiegiem prac renowacyjnych zapoznał go ks. proboszcz Jurij Pohnerybka.

Olyka Pereberia 21

Olyka Pereberia 22

Olyka Pereberia 26

Pomysłodawcą festiwalu była Ołycka Rada Wiejska. «Zaczęliśmy pracować nad rozwojem turystyki w Ołyce od razu po przeniesieniu stąd szpitala psychiatrycznego. W tym celu należało zorganizować masową imprezę, żeby zaprezentować nasze miasteczko oraz pokazać, kim jesteśmy» – powiedział przewodniczący Ołyckiej Rady Wiejskiej Oleksandr Prendecki. Pomysł na festiwal, dzięki któremu mówiono by głośno o Ołyce jako miasteczku atrakcyjnym dla turystów, zrodził się podczas posiedzenia wyjazdowego przeprowadzonego w maju tego roku przez delegację przedstawicieli różnych obwodowych instytucji na czele z deputowaną Rady Najwyższej Iryną Konstankewycz.

Zamek w Ołyce obecnie jest przygotowywany do restauracji. W 2019 r. Wołyńska Rada Obwodowa zatwierdziła program odrodzenia miasteczka. Wiosną tego roku został stąd przeniesiony szpital psychiatryczny. Pieniądze na renowację obiektu planuje się pozyskać z budżetu państwa. Pojawił się co prawda pewien problem. Projekt «Wielka restauracja», realizowany pod patronatem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, dotyczy zabytków należących do państwa. Zamek w Ołyce, mimo że jest zabytkiem o znaczeniu narodowym, jest własnością komunalną. Ze względu na to władze obwodu, jak powiedział zastępca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ihor Czulipa, wystąpiły o wprowadzenie zmian w rozporządzenie o «Wielkiej Restauracji», co pozwoli na otrzymanie pieniędzy z budżetu państwa na odnowę zamku w Ołyce oraz niektórych innych zabytków na terenie Ukrainy.

Do 1 lipca zamek podlega Ministerstwu Ochrony Zdrowia, następnie zostanie przekazany w podporządkowanie Wydziału ds. Kultury, Religii i Narodowości Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

«Opracowaliśmy program odnowienia dziedzictwa historyczno-architektonicznego w Ołyce, który przewiduje renowację mostów, bramy wjazdowej, cmentarza, rynku oraz zamku wraz z otaczającym go terenem. Na restaurację zamku, placu przed nim i wałów zaplanowaliśmy 475 mln hrywien. Łącznie z pracami archeologicznymi i opracowaniem planów historyczno-architektonicznych. Mamy zamiar otrzymać te pieniądze z budżetu państwa» – podkreślił Ihor Czulipa. Dodał, że kierownictwo obwodu planuje także starać się o granty na renowację zamku oraz wydawać środki na ten cel z budżetu obwodu. Pierwsze transze zostaną przeznaczone na prace archeologiczne oraz opracowanie planów historyczno-architektonicznych.

Olyka Pereberia 1

Olyka Pereberia 2

Olyka Pereberia 3

Olyka Pereberia 4

Olyka Pereberia 9

Olyka Pereberia 10

Olyka Pereberia 11

 

Olyka Pereberia 14

Olyka Pereberia 15

Olyka Pereberia 16

 

Olyka Pereberia 19

Olyka Pereberia 20

 

Olyka Pereberia 24

Olyka Pereberia 25

Olyka Pereberia 30

Olyka Pereberia 32

Olyka Pereberia 33

Olyka Pereberia 34

Olyka Pereberia 35

Olyka Pereberia 36

Tekst i foto: Natalia DENYSIUK
Zdjęcie z prezentacji Wołodymyra Danyluka: Hanna Snitko

CZYTAJ TAKŻE:

DZIENNIK ANNY RADZIWIŁŁOWEJ Z LUBOMIRSKICH DOSTĘPNY W SIECI