Artykuły
  • Register

Halina Piłat z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu została laureatką Konkursu «Polonijny Rodzic na 6».

Jak podaje organizator konkursu – Komisja Kulturalno-Oświatowa «Szkoła Polska» w Portland, tytuł «Polonijny Rodzic na 6» jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskiem, w jakim działa szkoła.

Konkurs «Polonijny Rodzic na 6» ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie, jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Halina Piłat uczestniczy w działalności Stowarzyszenia od czasu jego założenia, czyli od 2014 r. Każdego roku bierze udział w porządkowaniu miejsc pamięci w obwodzie tarnopolskim. W 2020 r., kiedy wrocławscy wolontariusze akcji «Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia», od lat porządkujący cmentarz w Berezowicy Małej, z powodu pandemii nie mogli przyjechać na Ukrainę, rodzina Piłatów podjęła się porządkowania tej nekropolii.

Pani Halina aktywnie uczestniczy w zbiórkach na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Grzymałowie oraz w pozostałych projektach realizowanych przez Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu. Co roku bierze udział w Narodowym Czytaniu oraz Ogólnoukraińskim Dyktandzie z Języka Polskiego – a to dopiero część jej aktywności. Ale najważniejsze jest to, że we wszystkich tych akcjach uczestniczy cała rodzina Piłatów. Najstarsza córka, Wiktoria, to laureatka Konkursu Wiedzy o Polsce «Znasz-li ten kraj» (III miejsce w 2019 r.), Konkursu Recytatorskiego «Ognisty Anioł Wołynia», XIV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla Mieszkańców Ukrainy i in.

Polonijny rodzic 1

Polonijny rodzic 2

Polonijny rodzic 3

 Maryna WOJNOWA,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1