Artykuły
  • Register

prywitannia TomanekaCzcigodny Jubilacie,

Drogi nasz Redaktorze

Adamie Tomanku,

Z bukietem róż nie możemy przyjść

by złożyć Ci życzenia.

Więc prosimy los, by spełnił

Twe najskrytsze marzenia!!!

Koledzy z redakcji Monitora Wołyńskiego