Artykuły
  • Register

30 sierpnia na cmentarzu rzymsko-katolickim, na którym spoczywają Polacy zamieszkujący nieistniejące obecnie wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka, po raz kolejny odbyła się msza żałobna. 

Podczas nabożeństwa uczczono pamięć nie tylko mieszkańców tych wsi, ale również tysięcy Wołynian – Polaków i Ukraińców – ofiar Zbrodni Wołyńskiej.

Dzień 30 sierpnia 1943 r. stał się ostatnim dla wielu Polaków z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej (obecnie rejon lubomelski w obwodzie wołyńskim), ujść z życiem udało się niewielu z nich. Według szacunków historyków z rąk upowców z kurenia dowodzonego przez Iwana Kłymczaka «Łycego» zginęło wówczas ponad 1000 osób, w tym wiele kobiet i dzieci. Obecnie na terenie tych wsi, w każdej z nich stało około stu chat i szkoła, a w Ostrówkach także kościół, widnieją jedynie pola i łąki. Tylko krzyże-pomniki, postawione w ostatnich latach, przypominają, że kiedyś tu tętniło życie. Jeden ze wspomnianych krzyży stoi w miejscu kościoła w Ostrówkach, drugi – w miejscu noszącym wymowną nazwę Trupie Pole.

Przez długie lata o tych wydarzeniach milczano po obu stronach granicy. Dopiero po ogłoszeniu przez Ukrainę niezależności pojawiła się możliwość przeprowadzenia badań i prac ekshumacyjnych. Pierwsze ekshumacje w Ostrówkach odbyły się w 1992 r. Badacze odkryli wówczas i pochowali na miejscowym cmentarzu szczątki co najmniej 80 osób. W 2011 r. na Trupim Polu znaleziono kolejne ofiary zbrodni. Z 261 wydobytych ciał 150 – to szczątki dzieci. W tymże roku na cmentarzu postawiono zamordowanym pomnik. Planowano, że zostanie otwarty przez ówczesnych prezydentów Ukrainy i Polski – Wiktora Janukowycza i Bronisława Komorowskiego. Do uroczystego otwarcia jednak nie doszło, ale dzięki temu, że przewidywana była wizyta prezydentów, do cmentarza wybudowano normalną drogę. Ekshumacje odbywały się także w 2012 oraz 2015 r. Łącznie odkryto ciała 680 osób, ale wielu zamordowanych nie zostało jeszcze pochowanych po chrześcijańsku.

Po raz pierwszy od wielu lat dawni mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej oraz członkowie ich rodzin przyjechali w te strony z modlitwą w 1990 r. Od tej pory pielgrzymki stały się tradycją. W tym roku uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni odbyły się tu już po raz trzydziesty pierwszy.

Oczywiście, wpływ na uroczystości miała pandemia. Ze względu na to, że granice znowu zostały zamknięte, a w wołyńskich miejscowościach zaostrzono ograniczenia kwarantanny, we mszy uczestniczyli nieliczni. Została ona odprawiona przez biskupa Witalija Skomarowskiego, ordynariusza diecezji łuckiej, oraz ks. kanonika Jana Burasa, proboszcza z pobliskiego Lubomla, dyrektora Centrum Integracji Zamłynie. Udział w liturgii wzięli także harcmistrz Jarosław Górecki, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP, kilkoro mieszkańców pobliskich wsi, przedstawicieli różnych wyznań. Wśród miejscowych – Ołeksandra Wasejko, dzięki której archeolodzy znaleźli pochówki zamordowanych Polaków. W zeszłym roku pani Ołeksandra otrzymała z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy medal «Virtus et Fraternitas». Niestety przez ograniczenia związane z koronawirusem nie było pielgrzymów z Polski, w tym Leona Popka z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, który badał i dokumentował zbrodnię w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Jego zainteresowanie tym tematem wiąże się nie tylko z badaniami naukowymi – z tych terenów pochodzi jego rodzina.

Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem zamordowanych. Z krótkimi przemówieniami do zgromadzonych zwrócili się przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Łucku Piotr Matusiak oraz przewodniczący Rówieńskiej Zjednoczonej Hromady Wołodymyr Kryżuk, który co roku przychodzi na ten cmentarz, żeby uczcić pamięć pomordowanych. Na zakończenie uroczystości odmówiono «Anioł Pański».


ostrowki 1

ostrowki 2

ostrowki 3

ostrowki 4

ostrowki 5

ostrowki 6

ostrowki 7

ostrowki 8

ostrowki 9

ostrowki 10

ostrowki 11

ostrowki 12

ostrowki 13

ostrowki 14

ostrowki 15

ostrowki 16

ostrowki 17

ostrowki 18

ostrowki 19

ostrowki 20

ostrowki 21

ostrowki 22

ostrowki 23

ostrowki 24

ostrowki 25

ostrowki 26

ostrowki 27

Tekst i zdjęcia: Anatol OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

MEDAL «VIRTUS ET FRATERNITAS» DLA OŁEKSANDRY WASEJKO Z SOKOŁA

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KULTURY POLSKIEJ W LUBOMLU ODWIEDZILI OŁEKSANDRĘ WASEJKO

EKSHUMACJE W OSTRÓWKACH

WSPÓLNY GRÓB POLAKÓW Z 1943 ROKU

W PAWLIWCE I W ŁUCKU UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZBRODNI WOŁYŃSKIEJ