Artykuły
  • Register

Niedostępne wcześniej korytarze i sale, a także nowe eksponaty mogą od dzisiaj oglądać zwiedzający podziemia pod katedrą Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

5 marca odbyło się oficjalne otwarcie odnowionej ekspozycji podziemia i tablicy upamiętniającej Oleha Wynohradowa, założyciela Klubu «Entuzjasta».

W Łucku zachowało się wiele podziemi, jednak największy kompleks mieści się pod katedrą Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pod jezuicką świątynią zbudowaną w latach 1616–1646 znajdują się trzy podziemne kondygnacje, na które składały się tak zwane ciepły kościół, grobowce i podziemna studnia. Przeznaczenie większości pomieszczeń nadal pozostaje dla naukowców tajemnicą. W 1946 r. radzieckie władze odebrały kościół katolikom. Jeśli o nadziemne części kościoła i klasztoru choć trochę się dbało, to zachowaniem podziemi nikt się nie przejmował. Urządzono w nich magazyn warzyw i zamurowano wszystkie kanały wentylacyjne, co oczywiście nie mogło pozostać bez wpływu na ogólny stan zabytku. Stopniowo majestatyczne podziemia zamieniły się w opuszczone wysypisko.

Być może Łuck straciłby tę część wyjątkowego zabytku, gdyby za akcję ratowania entuzjastycznie nie zabrał się lokalny krajoznawca Oleh Wynohradow. Przez wiele lat eksplorował łuckie podziemia sam, a w 1987 r. założył «Entuzjastę», amatorskie koło speleologiczne dla dzieci. Pod jego kierownictwem dzieci stopniowo, sala po sali, korytarz po korytarzu, oczyściły zasypane podziemia katedry i wyniosły śmieci. To Oleh Wynohradow wypompował wodę z zalanych pomieszczeń oraz założył instalację elektryczną. Swojej ulubionej pracy kustosz łuckich podziemi poświęcił czterdzieści lat.

Na cześć Oleha Wynohradowa w podziemiach, które były w zasadzie jego drugim (a być może nawet pierwszym) domem, odsłonięto tablicę pamiątkową, którą poświęcił proboszcz łuckiej parafii katedralnej ks. kanonik Paweł Chomiak. Następnie głos zabrali przedstawiciele administracji Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Łucku, władz miasta i placówek edukacyjnych. Wspomnieniami podzielili się również przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy Gennadij Bondarenko, rzeźbiarz Mykoła Hołowań oraz fotograf Wiktor Czuchraj.

Pidzem 1

Pidzem 2

Pidzem 3

Pidzem 4

Pidzem 5

Pidzem 6

Teraz dzieło Oleha Wynohradowa kontynuuje Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny we współpracy z lokalną parafią rzymsko-katolicką. Przez ostatnie kilka miesięcy podziemia były zamknięte dla zwiedzających, ponieważ pracownicy rezerwatu, studenci Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki w Łucku, ks. kanonik Paweł Chomiak i wikariusz Roman Własiuk pracowali nad renowacją pomieszczeń. Otwarto i oczyszczono nowe galerie, zainstalowano schody i poręcze, uzupełniono wystawy. W jednym z «nowych» korytarzy znajduje się wystawa poświęcona wybitnym biskupom i kapłanom diecezji łuckiej. Wszystkie sale i korytarze mają nowoczesne oświetlenie, na które Wołyńska Rada Obwodowa przekazała 350 tys. hrywien.

Otwarcie zakończyło się wycieczką, którą personel rezerwatu przeprowadził dla kilkudziesięciu gości.

Pidzem 7

Pidzem 8

Pidzem 9

Pidzem 10

Pidzem 14

Pidzem 15

Pidzem 16

Pidzem 17

Pidzem 11

Pidzem 12

Pidzem 13

Tekst i zdjęcia: Anatolij OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

W PODZIEMIACH KOŚCIOŁA W ŁUCKU PO RAZ PIERWSZY OD 75 LAT ODPRAWIONO MSZĘ ŚWIĘTĄ

POWRÓT DO ŚWIĄTYNI