Artykuły
  • Register

W Muzeum Historii Łuckiego Bractwa, będącego oddziałem Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego, została otwarta wystawa «Widoki wołyńskich miast na oryginalnych XIX-wiecznych akwarelach». Są na niej eksponowane rarytasy z dwóch prywatnych kolekcji. 

28 stycznia po raz pierwszy zostały pokazane publiczności oryginały akwareli namalowanych w XIX wieku, na których można zobaczyć widoki głównych wołyńskich miast – Łucka, Włodzimierza Wołyńskiego oraz Równego. Obok akwareli eksponowane są ich reprodukcje, a także dokumenty dotyczące tematyki wystawy, dzięki którym zwiedzający mają możliwość porównania sposobów postrzegania tych samych widoków przez różnych twórców, m.in. tego, jakie szczegóły dodano, pominięto czy na co zwrócono szczególną uwagę.

Podczas otwarcia wystawy, w którym uczestniczyli krajoznawcy z Łucka i Równego, odbyła się prezentacja eksponatów, a także dyskusja na temat okoliczności historycznych, w których one powstawały, mówiono także o zabytkach przedstawionych na akwarelach.

Jednym z eksponatów jest akwarela «Widok na Łuck, byłą stolicę województwa wołyńskiego na Wołyniu», która została namalowana ok. 1815 r. przez hrabinę Annę Potocką według szkicu niemieckiego grafika Ludwika Fuhrmanna (więcej o tej akwareli Wiktor Litewczuk pisał tu – red.). Widzimy na niej zamek w Łucku oraz kaplicę Chrystusa Frasobliwego. Rycinę na podstawie akwareli Anny Potockiej wykonał J. J. Wagner w Lipsku w 1819 r. Została ona zamieszczona w «Dzienniku podróży do Turcji odbytej w roku 1814» Edwarda Raczyńskiego, którego pierwsze wydanie ujrzało światło dzienne w 1821 r. we Wrocławiu. Widok kaplicy ukazał się także na drzeworycie opublikowanym na pierwszej stronie tygodnika «Przyjaciel Ludu» w nr. 26 z 31 grudnia 1836 r. Pismo to wydawano w Lesznie w latach 1834–1849 przy wsparciu finansowym Edwarda Raczyńskiego. Wspomniane ryciny również można obejrzeć na wystawie w Muzeum Historii Łuckiego Bractwa.

acquarel 01 

«Widok na Łuck, byłą stolicę województwa wołyńskiego na Wołyniu», akwarela, Anna Potocka, 1815 r.

W 1866 r. rosyjski historyk Pompej Batiuszków udał się na wyprawę do zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego. Celem było zgromadzenie materiałów dla albumu «Zabytki rosyjskiej przeszłości w zachodnich guberniach wydawane z pozwolenia Jego Wysokości przez Pompeja Batiuszkowa» (album ukazał się w Sankt Petersburgu w 1868 r., Wołyniowi został poświęcony tom 1–2). Wspólnie z Batiuszkowem podróżował malarz i konserwator Zbrojowni Wielkiego Pałacu Kremlowskiego Dmitrij Strukow, który namalował serię akwareli. Później na podstawie tych prac w zakładzie litograficznym Aleksandra Beggrowa zostały wykonane kolorowe litografie z wołyńskimi zabytkami.

W pierwszym tomie albumu wydanym pod kierownictwem Pompeja Batiuszkowa, ukazało się ponad 20 litografii z widokami wołyńskich zabytków. Nie wiemy, ile dokładnie akwareli namalował Dmitrij Strukow, ale wiadomo, że nie wszystkie stały się podstawą do stworzenia litografii. Np. jego akwarela z widokiem tzw. Sobornej cerkwi w Równem, czyli Soboru Zmartwychwstania Pańskiego, nie została wydrukowana, w związku z czym jest mało znana. Oryginalna akwarela Dmitrija Strukowa «Miasto Równe. Soborna cerkiew» jest obecnie wystawiona w Muzeum Historii Łuckiego Bractwa. To dzieło jest interesujące także ze względu na ukazanie nieznanego widoku rówieńskiej świątyni, która spaliła się w pożarze w 1881 r. Wkrótce w mieście został wybudowany nowy Sobór Zmartwychwstania Pańskiego, ale już w innym miejscu oraz stylu. Obok oryginału akwareli eksponowana jest unikatowa Księga Metrykalna pochodząca z tej cerkwi prowadzona od 1712 r. Jest to najstarsza wołyńska księga metrykalna przechowywana w zbiorach Muzeum Krajoznawczego w Łucku.

acquarel 02 

«Miasto Równe. Soborna cerkiew», akwarela, Dmitrij Strukow, 1866 r.

metryka

Księga Metrykalna z Soboru Zmartwychwstania Pańskiego

W Muzeum Historii Łuckiego Bractwa znajduje się także akwarela Dmitrija Strukowa «Miasto Łuck. Zamek Lubarta», która powstała w 1866 r. Rycina wykonana na jej podstawie również ukazała się w albumie «Zabytki rosyjskiej przyszłości…». Ciekawy jest fakt, że rycina zamieszczona w albumie nie jest dokładną kopią oryginału.

acquarel 03 

«Miasto Łuck. Zamek Lubarta», akwarela, Dmitrij Strukow, 1866 r.

Dmitrij Strukow jest także autorem czwartej akwareli wystawionej w Łucku – pt. «Miasto Włodzimierz Wołyński. Ruiny Mścisławskiego Soboru Zaśnięcia z XII wieku». Ukazana jest na niej słynna włodzimierska świątynia – Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej – jeszcze przed przebudową, której dokonano w latach 90. XIX wieku. Litografia wg tej akwareli została wykonana prawie bez zmian.

acquarel 04 

«Miasto Włodzimierz Wołyński. Ruiny Mścisławskiego Soboru Zaśnięcia z XII wieku», akwarela, Dmitrij Strukow, 1866 r.

Na wystawie oryginałów akwareli razem z ich reprodukcjami są wystawiane prace mało znanego wołyńskiego malarza i grafika Antoniego Czorpity. Wśród nich grafiki z albumu «Wołodymyrszczyna» z 1932 r. oraz obraz «Łucki zamek» z 1936 r.

acquarel 05 

«Łucki zamek», Antoni Czorpita, 1936 r.

Wystawę «Widoki wołyńskich miast na oryginalnych XIX-wiecznych akwarelach» w Muzeum Historii Łuckiego Bractwa (Łuck, ul. Kondzelewicza 5) będzie można oglądać w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

wystawa akwarele 1

wystawa akwarele 2

wystawa akwarele 3

wystawa akwarele 4

wystawa akwarele 5

wystawa akwarele 6

wystawa akwarele 7

Olena BIRIULINA, Wiktor LITEWCZUK
Zdjęcia udostępnił Wiktor LITEWCZUK

CZYTAJ TAKŻE: 

«WOŁYŃ NA MAPACH XVI–XX WIEKU»: W ŁUCKU OTWORZONO WYSTAWĘ EKSPONATÓW ZE ZBIORÓW WIKTORA LITEWCZUKA