Artykuły
  • Register

Do jesieni 2020 r., zgodnie z projektem opracowanym wspólnie przez Maniewicką Rejonową Administrację Państwową oraz Gminę Bielany, planowane jest zakończenie kapitalnego remontu drogi prowadzącej do Kostiuchnówki w rejonie maniewickim na Wołyniu.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 wybrano 10 projektów, które zostaną zrealizowane w obwodzie wołyńskim. Całkowite finansowanie programu wynosi 17 mln euro. Informację podała Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa na swojej stronie internetowej w rozdziale «Transgraniczna współpraca».

Jeden z projektów – «Drogi łączące polskie i ukraińskie granice» – jest realizowany wspólnie przez Maniewicką Rejonową Administrację Państwową oraz Gminę Bielany. Polega na przebudowie 16,8 km drogi w kierunku Sobieszczyce–Kołodije–Wołczesk–M-07–Komarów–Roznicze–P-14, w tym odcinka ze wsi Kostiuchnówka prowadzącego do drogi M-07, obejmuje także założenie oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii we wsiach Kostiuchnówka, Huta Lisowska, Lisów i Wołczeck. Ponadto program zakłada usunięcie drzew i krzewów z pasów awaryjnych, ułożenie poprzecznych i podłużnych stoków z jezdni z urządzeniem kuwet i drenaży oraz prezentacje policji i służb ds. sytuacji nadzwyczajnych dla uczniów placówek oświatowych powiatu maniewickiego nt. zasad bezpieczeństwa drogowego.

Należy podkreślić, że droga obwodowa o znaczeniu lokalnym, prowadząca do Kostiuchnówki, jest obecnie w złym stanie z powodu zniszczonej nawierzchni asfaltowo-betonowej, braku oznakowania, słupków odblaskowych, znaków drogowych, oświetlenia jezdni i chodników.

Według zatwierdzonego na posiedzeniu Maniewickiej Rady Rejonowej programu celowego «Drogi łączące polskie i ukraińskie granice» na lata 2018–2020, w realizacji projektu wezmą udział Maniewiсka Rejonowa Administracja Państwowa, Maniewicka Rada Rejonowa, Rada Wsi Kostiuchnówka, Rada Wsi Lisów oraz Służba Drogowa w Obwodzie Wołyńskim. Wysokość finansowania programu wynosi 1,52 mln euro, z czego 1,37 mln euro to dotacje unijne, a 4,6 mln euro – współfinansowanie z budżetu obwodu i rejonu.

Na stronie Maniewiсkiej Rejonowej Administracji Państwowej zaznaczono, że zgodnie z wynikami konkursu przeprowadzonego pod koniec stycznia 2019 r., na koordynatora projektu wybrano Romana Chimkę, na eksperta ds. rachunkowości – Nadię Semeniuk.

Realizacja projektu «Drogi łączące polskie i ukraińskie granice» zgodnie z planem potrwa do 16 września 2020 r.

Olga SZERSZEŃ

CZYTAJ TAKŻE:

POD KOSTIUCHNÓWKĄ UCZCZONO KOLEJNĄ ROCZNICĘ BITWY LEGIONÓW POLSKICH. FOTO

NA WOŁYŃ PO OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI