Artykuły
  • Register

W latach 2011–2018 odbyło się już osiem edycji Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego «Spotkania w Krzemieńcu».

 Cykliczny, międzynarodowy projekt objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Konsulatu RP we Lwowie i Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie i Lublinie. Jego inicjatorami są: Stowarzyszenie Forum Innowacyjności ODIN z Krakowa, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu we współpracy z Katedrą Projektów Edukacyjnych i Artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Temat przewodni tegorocznej, ósmej już edycji Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego «Spotkania w Krzemieńcu», brzmiał «Wielokulturowość w sztuce. Poszukiwanie alternatywnych form aktywności twórczej w przestrzeniach edukacyjnych i artystycznych». Program Sympozjum realizowany był w dwóch miastach. 12–22 sierpnia jego uczestnicy przebywali w Krzemieńcu, aby 23 sierpnia przenieść się do Iwano-Frankiwska.

krzem krzem

Grupa uczestników Sympozjum na Górze Bony w Krzemieńcu.

fot. A. Bartkiewicz

W tym roku w Spotkaniach brali udział: Teresa Żebrowska, Jacek Pasieczny i Artur Bartkiewicz z Polski; Gamma Thesa Terheyden z Niemiec; Pilar Gonzales, Ebba Strid Udikas, Anne du Sud (Kohler) i Ulrika Hembjer ze Szwecji; Ina Puchala i Dermot J. Wilson z Kanady; Elena de Varda z Włoch; Switłana Tkaczuk, Dmytro Synenki, Iwanna Pogoniec, Julia Janczuk, Aleksandra Panfiłowa, Bohdana Humeniuk, Tetiana Balbus i Maria Szwed z Ukrainy.

Program pobytu w Krzemieńcu, gdzie uczestnicy Sympozjum tradycyjnie już mieszkali i pracowali na terenie Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej, obejmował, oprócz wspólnej pracy, również seminaria, warsztaty i fakultatywne wycieczki służące poznaniu historii i kultury regionu oraz nawiązywaniu nowych kontaktów. W trakcie pobytu w Krzemieńcu artyści byli uczestnikami wernisażu Wałentyna Wełyczki w Muzeum Juliusza Słowackiego, odwiedzili również Wiśniowiec i Poczajów.

21 sierpnia, dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, grupa uczestników VIII Sympozjum miała możliwość przyjazdu do Łucka i odbycia spotkań w celu nawiązania kontaktów z miejscowymi artystami, artystami-pedagogami i dyrektorami instytucji zajmujących się promocją kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

W czasie pobytu odbyły się spotkania z szefem Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy Wołodymyrem Marczukiem i artystami, z dyrektor Muzeum Ikony Wołyńskiej Tetianą Jelisiejewą oraz z kierownikiem Departamentu Kultury w Urzędzie Miasta Łucka Tetianą Hnatiw.

krzem marczuk

Uczestnicy VIII Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego; z udziałem Wicekonsul RP w Łucku Teresy Chruszcz i Wołodymyra Marchuka, Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy. fot. T. Żebrowska

W rozmowach dotyczących perspektyw i strategii działań, z udziałem wicekonsul RP w Łucku Teresy Chruszcz, ze strony polskiej brali udział kurator artystyczny i merytoryczny Sympozjum, Kierownik Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Teresa Żebrowska, dr Jacek Pasieczny z UP w Krakowie, dr Artur Bartkiewicz związany z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, prezes Stowarzyszenia Forum Innowacyjności ODIN w Krakowie Leszek Żebrowski, współorganizator Sympozjum, dr Swietłana Tkaczuk z Akademii Humanistyczno- Pedagogicznej w Krzemieńcu oraz opiekująca się nami artystka-pedagog, dyrektor Studia Artystycznego «Pjaternia» Tetiana Miałkowska z Łucka.

krzem ikona

Uczestnicy

Sympozjum w Muzeum Ikon Wołyńskich.

fot. archiwum Stowarzyszenia Odin

Pozostali uczestnicy Sympozjum ze Szwecji, Chile, Niemiec, Włoch, Ukrainy i Polski mieli również okazję obejrzenia wspaniałych zbiorów Muzeum Ikony Wołyńskiej, Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Zamku Lubarta w Łucku.

Pobyt w Krzemieńcu zakończył roboczy wernisaż interdyscyplinarnej wystawy uczestników. Odbył się on w historycznej Sali im. Hugo Kołłątaja w kompleksie Jezuitów, będącym obecnie częścią Akademii. Za pobyt artystów i wkład w rozwijanie współpracy z Akademią podziękowała na wernisażu, w obecności licznie zgromadzonych artystów, pracowników i przedstawicieli prasy, prof. dr hab. Walentyna Benera, Prorektor ds. Nauki.

23 sierpnia uczestnicy Sympozjum przenieśli się do Iwano-Frakiwska, gdzie w następnym dniu mieli okazję uczestniczyć w Święcie Niepodległości Ukrainy.

25 sierpnia artyści zrealizowali w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 8–12 lat. Odbyły się one w dwóch częściach. Pierwsze zajęcia przygotowali i przeprowadzili artyści ze Szwecji, którzy byli w tym roku najliczniejszą grupą obcokrajowców. Drugie warsztaty pod kierunkiem prof. Teresy Żebrowskiej przeprowadzili artyści-pedagodzy z Polski. Tego samego dnia po południu miał miejsce wernisaż, na którym pokazano prace mające charakter notatek powstałych podczas Sympozjum. W trakcie pobytu w Iwano-Frankiwsku odbyło się również spotkanie prof. dr hab. Teresy Żebrowskiej, będącej komisarzem artystycznym pleneru, z prof. Bohdanem Tymkiwem z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, którego celem była wymiana doświadczeń i nawiązanie partnerskich kontaktów.

krzem iesuit

Grupa uczestników Sympozjum przed kompleksem budynków Zakonu Jezuitów. 

fot A. Bartkiewicz

Prace powstałe w trakcie tegorocznego Sympozjum wraz z pracami z roku poprzedniego będą prezentowane po wydaniu nowego katalogu w galeriach sztuki i muzeach w Polsce. Organizatorzy mają również zamiar równolegle z wystawą artystów współczesnych pokazać prace wybitnego artysty Eustachego Wasilkowskiego, związanego z przedwojenną kolonią artystyczną w Krzemieńcu.

Leszek ŻEBROWSKI,
prezes Stowarzyszenia Forum Innowacyjności ODIN w Krakowie

CZYTAJ TAKŻE:

DIALOG POLSKI I UKRAINY W KRZEMIEŃCU

IKONY Z NOWICY I ZAMŁYNIA SĄ EKSPONOWANE W ŁUCKU. FOTO