Artykuły
  • Register

«Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę».

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch urodzony 4 lutego 1746 r., zmarły 15 października 1817 r., inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Republiki Francuskiej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Bohater narodowy. Wszystkie te informacje można bez trudu odnaleźć w każdej encyklopedii lub książce do historii. Nazwisko Kościuszko zna każde polskie dziecko, a wiersz «… na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa...» słyszałam jako małe dziecko z ust mojej babci.

Uznanie dla Naczelnika Powstania, w którym naród polski podjął walkę o uratowanie ginącej Rzeczypospolitej, o niepodważalne prawo do życia w wolności w suwerennym państwie jest dla Polaków sprawą najwyższej historycznej wagi. O Kościuszce powiedziano, że «był samą Polską», on sam służył niepodległości za życia, a po śmierci stał się, dla wielu pokoleń, jej symbolem. Silne tradycje związane z Tadeuszem Kościuszką przejawiają się choćby w tym, że od lat dwudziestych ubiegłego stulecia, pierwsza eskadra lotnictwa myśliwskiego stacjonująca w Mińsku Mazowieckim i latająca na Mig-29 jako swoje godło umieszczone pod kabinami samolotów ma zarówno warszawską Syrenkę jak i skrzyżowane kościuszkowskie kosy.

Wielkość i dziejowe zasługi Kościuszki doceniła także Konferencja Generalna UNESCO, która w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę, na podstawie której obchody 200-lecia śmierci Kościuszki odbywały się pod patronatem UNESCO.

W związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą śmierci Bohatera Narodowego, Sejm i Senat RP ustanowił rokiem Tadeusza Kościuszki.

CZYTAJ TAKŻE: POZNAJ PATRONÓW 2017 ROKU

W obchody Roku Kościuszkowskiego, niezwykle intensywnie, z bardzo bogatym programem włączyło się także Towarzystwo Kultury Polskiej w Łucku, które jako swojego patrona wybrało właśnie Tadeusza Kościuszkę. Aby podkreślić wyjątkowość roku 2017 TKP zaplanowało szereg imprez oraz wydarzeń o charakterze kulturalno-historycznym.

Zachowując odpowiednią chronologię należy zacząć od lutego, w którym uroczystym koncertem zainaugurowano obchody tego szczególnego roku. W marcu odbył się przegląd filmów polskich tematycznie związanych z życiem i działalnością Naczelnika Insurekcji. Kwiecień to miesiąc dyskusji i wymiany informacji podczas panelu «Tadeusz Kościuszko w sztuce». Dzieci i młodzież mogły pokusić się o laury w konkursie wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, a także w konkursie plastycznym, jaki miał miejsce na przełomie czerwca i lipca.

Ukoronowaniem działalności Towarzystwa stał się wyjazd jego członków do Polski na wycieczkę śladami Tadeusza Kościuszki. Taki tytuł nadano również filmowi, który powstał podczas pobytu grupy w Polsce. Stał się on niezwykłą pamiątką, szczególnym zapisem historii i współczesności, a przede wszystkim hołdem oddanym wielkiemu Polakowi. 24 października na uroczystym koncercie podsumowującym Rok Kościuszki licznie zgromadzona publiczność z ogromnym zainteresowaniem obejrzała premierę «Śladami Tadeusza Kościuszki» prezentujący życie Bohatera poprzez kolejne punkty na mapie jego życia. I tak widzowie odwiedzili między innymi Maciejowice, Warszawę, Kraków i Lublin.

Po prezentacji głos zabrała konsul Aneta Ksel, która w swoim wystąpieniu z wielkim uznaniem odniosła się zarówno do samego pomysłu, zawartości jak i do montażu całego filmu. Uroczyste spotkanie zamykające obchody Roku Kościuszki zorganizowane przez TKP imienia Tadeusza Kościuszki, uświetniły także swoimi wspaniałymi występami budzącymi aplauz publiczności: zespół «Wołyńskie Panie» (kierownik Alla Gas) oraz chór «Wołyń» (kierowany przez Walentynę Gawryluk).

Podsumowując całe obchody głos zabrała prezes TKP Nina Poremska. W swoim wystąpieniu podziękowała serdecznie twórcom filmu «Śladami Tadeusza Kościuszki». Gratulacje, serdeczności i oklaski przyjęła: Halina Każan, reżyser i główny scenarzysta, Natalia Bejczuk, która zajmowała się tłumaczeniem na język polski, Stanisław Łomizow, który użyczył głosu jako lektor i wreszcie Wasyl Teluczyk, główny operator. Szczególne słowa uznania oraz wdzięczności, poparte ogromnymi brawami, za wsparcie moralne i finansowe Nina Poremska skierowała dla Konsulatu Generalnego RP w Łucku, które na swoje ręce przyjął obecny na sali konsul Marek Zapór.

Gabriela WOŹNIAK-KOWALIK,

nauczycielka skierowana do Łucka przez ORPEG

CZYTAJ TAKŻE:

«ON MA POMNIK ZE WSZYSTKIEJ ZIEMI POLSKIEJ»