Artykuły
  • Register

Ukazała się druga książka z dziedzictwa literackiego Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka «Ukochani Diecezjanie… Listy pasterskie».

Książka zawiera 17 listów duszpasterskich, które zostały napisane w latach 1926–1939. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Możemy w nich przeczytać o życiu politycznym i codziennym, m.in. o wyborach do Sejmu i Senatu, świętach narodowych, a także znaleźć uwagi dotyczące gradobicia, czy apel do nauczycieli szkół powszechnych. Niezależnie od tego jaki temat podejmował biskup Szelążek, jego słowo jest przesiąknięte szczerą ojcowską troską o swoich diecezjan.

W 1925 r. Adolfa Piotra Szelążka powołano na urząd biskupa odnowionej diecezji łuckiej. Były to bardzo ciężkie czasy. Musiał praktycznie od początku budować struktury kościelne na Wołyniu, a także walczyć z potężną bolszewicką propagandą. W latach 1939–1941 przeżył pierwszą okupację radziecką, następnie II wojnę światową, rzeź wołyńską i ponowną okupację radziecką. W styczniu 1945 r. NKWD aresztowało biskupa Szelążka, oskarżając go o działalność antyradziecką. Po 16. miesiącach w więzieniach «najbardziej humanistycznego» reżimu radzieckiego – pamiętajmy, że wówczas duchowny miał już 80 lat i był jednym z najstarszych więźniów świata – biskupa, na prośbę międzynarodowego środowiska dyplomatycznego, uwolniono i deportowano do Polski. Mimo wszystko kapłan nie zrzekł się swojego stanowiska i zgodnie z kanonem kościelnym kierował diecezją łucką do swojej śmierci w roku 1950.

Przez długi czas postać biskupa łuckiego Adolfa Piotra Szelążka była «zapomniana» i «niewygodna» nawet we względnie liberalnym religijnie i politycznie PRL-u, a co dopiero w ZSRR. Niedawno w związku z postępowaniem beatyfikacyjnym Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka, biskupa łuckiego, zaczęto publikować i badać jego dziedzictwo literackie.

Jak już pisaliśmy, tematyka przesłań biskupa Szelążka jest niezwykle zróżnicowana, dlatego czytając je można zapoznać się z różnobarwną paletą życia religijnego i społecznego w międzywojennej Polsce, a w szczególności na Wołyniu. Listy różnią się pod względem obszerności, poruszanych problemów i stylu, jednak łączy je jedna główna cecha – oddanie kapłaństwu i umiłowanie swoich wiernych. Mimo że minęło już wiele lat od momentu publikacji tych pism, wiele z nich pozostaje aktualnych do dziś. W czasach urzędowania biskupa Szelążka, diecezja łucka posiadała własną drukarnię i cztery wydania periodyczne, co świadczy o tym, jak dużo uwagi przywiązywał biskup do ewangelizacji przez słowo pisane.

Nowo wydana książka zawiera krótki życiorys łuckiego biskupa Adolfa Piotra Szelążka i wybrane zdjęcia – zarówno współczesne, jak i dawne. Niektóre z nich zostały opublikowane po raz pierwszy. Wydanie zostało przygotowane przez s. Hiacyntę Augustynowicz CST i prof. Waldemara Rozynkowskiego.

Książka «Ukochani Diecezjanie… Listy pasterskie» będzie ciekawa nie tylko dla katolików, ale też dla teologów, wołyńskich krajoznawców i badaczy historii Kościoła. Zachęcamy do przeczytania! Pozycję można nabyć w kiosku łuckiej Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Anatolij OLICH

CZYTAJ TAKŻE:

WŁAŚNIE TUTAJ PAN GO POWOŁAŁ

W ŁUCKU ZOSTAŁA PRZEDSTAWIONA SZTUKA TEATRALNA O BISKUPIE ADOLFIE PIOTRZE SZELĄŻKU

UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA «BŁ. KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI. NA POGRANICZU DWÓCH ŚWIATÓW. PUBLICYSTYKA 1936–1939»