Artykuły
  • Register

Polska pieśń patriotyczna «Mazurek Dąbrowskiego», napisana w 1797 r., 90 lat temu została uznana oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej

Kiedy po rozbiorach Polska zniknęła z mapy świata, wydawało się, że jak przestaje istnieć państwo, to ginie i naród. Nic bardziej mylnego. Naród żył, bo istniała mowa polska, tradycja przodków i wiara.

Jak pokazuje historia zawsze znaleźli się ludzie, którzy wskrzeszali ducha narodu. Niewątpliwie takim człowiekiem był Józef Wybicki. W lipcu 1797 r. w Reggio napisał słowa do melodii ludowego mazurka, a swoją piosenkę poświęcił twórcy legionów polskich – generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech z miejsca zyskała ogromną popularność wśród żołnierzy. Towarzyszyła legionistom w czasie powstańczych zrywów, bitew i wojen jako pieśń patriotyczna. Jej słowa w wersji pierwotnej nawiązują do ważnych wydarzeń dziejowych oręża polskiego, wskazują na ówczesnych mężów stanu, w których pokładano nadzieję na powrót do Ojczyzny i odzyskanie niepodległości, a także wyrażają ufność w Opatrzność Bożą.

«Mazurek Dąbrowskiego» liczy już 220 lat. Oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej został uznany 26 lutego 1927 r. Dawny tekst mazurka różnił się nieznacznie od współczesnego, między innymi słowami: «Jeszcze Polska nie umarła», teraz śpiewamy «nie zginęła», a także liczbą zwrotek – wcześniej było ich sześć, obecnie są cztery.

Hymn znają prawie wszyscy, jednak postać autora i okoliczności powstania wydają się prawie kompletnie nieznane. O historii Hymnu można dowiedzieć się więcej odwiedzając Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w województwie pomorskim (www.muzeum.narodowe.gda.pl), które jest prawdopodobnie jedyną tego rodzaju placówką na świecie. Gromadzone są w nim pamiątki po twórcy polskiego hymnu – Józefie Wybickim, a najcenniejszą kolekcją Muzeum są muzykalia patriotyczne, w tym nuty i tekst Mazurka Dąbrowskiego wydane w Paryżu w 1826 r.

«Mazurek Dąbrowskiego» jest symbolem Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie go czcią i szacunkiem jest obowiązkiem każdego obywatela Polski, a podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.

MW

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.(…)

(autor słów: Józef Wybicki)