Artykuły
  • Register

Studentka z Łucka uczyła języka ukraińskiego studentów, doktorantów i pracowników Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie.

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował kursy języków obcych dla osób chcących podnieść swoje kompetencje i szukających lepszej pracy. Wśród dziesięciu języków obcych znalazł się również język ukraiński, którego w ciągu dwóch miesięcy uczyła Anastazja Oleksiuk, studentka filologii polskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Studenci i doktoranci mogli zapisać się na bezpłatne kursy, a pracownicy i absolwenci uczelni – za niewielką opłatą. W trosce o najlepszą jakość prowadzenia kursów językowych Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przeobraziło klasyczne sale wykładowe na cyfrowe laboratoria językowe, co umożliwiło nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i słuchawek, mających na celu aktywizację procesu nauczania.

Na kurs języka ukraińskiego zgłosiło się 15 osób – głównie doktoranci i pracownicy Akademii imienia Jana Długosza, którzy w trakcie współpracy z uczelniami ukraińskimi chcą nauczyć się języka ukraińskiego. Jednak to jest tylko jedna z przyczyn zapisania się na ten kurs. Swoimi wrażeniami z kursu i o tym, w jakim celu uczą się języka ukraińskiego i jakie mieli trudności w tej nauce podzielili się jego uczestnicy:

«Kurs języka ukraińskiego potraktowałam w trojaki sposób. Po pierwsze, chęć poznania języka sąsiadów, po drugie rozwój osobisty, sprawdzenie się, czy dam radę i po trzecie perspektywa kontaktu ze studentami z Ukrainy, którzy wybiorą studia na Akademii. Jeżeli chodzi o trudności to oczywiście skutki nauki rosyjskiego, które przeszkadzały mi w wymowie. Na kursie zawsze panowała przyjazna atmosfera, były merytoryczne i ciekawie przygotowane zajęcia, czyli nie tylko gramatyka, ale również dodatkowe informacje o współczesnej Ukrainie, tłumaczenie wierszy i słuchanie piosenek» – mówi Małgorzata Szyrej, doktor Katedry Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD.

«Zapisałem się na kurs języka ukraińskiego, ponieważ miałem wielką chęć poznania tej mowy. Czynnikiem, który na pewno sprzyjał takiej, a nie innej decyzji była także chęć wewnętrznego rozwoju, posiadanie czasu wolnego i dogodne terminy spotkań. Na początku wydawało mi się, że największą trudność w nauce języka ukraińskiego stanowi umiejętność czytania, a tym samym znajomość cyrylicy. Jednak z czasem okazało się, że nie jest to takie trudne, choć trzeba dużo praktykować. Na pewno największą trudność stanowiło dla mnie zapamiętanie słownictwa (jak w każdym języku obcym). Wszystkie pozostałe rzeczy daje się zrozumieć, zwłaszcza, że były one dobrze tłumaczone. Wrażenie po odbytym nauczaniu jest bardzo pozytywne, uczestnicy kursu współpracowali między sobą, a prowadząca lekcje wykazywała dużą cierpliwość i zawsze starała się pomóc w potrzebie» – dzieli się z nami Mateusz Pawlak, doktorant Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD.

«Uczęszczałem na kurs języka ukraińskiego z dwóch powodów. W lutym wyjeżdżam na staż naukowy i będę go odbywał na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku, dlatego postanowiłem poznać chociażby podstawowe zwroty i słownictwo języka ukraińskiego. Po drugie, z racji tego, że jestem nauczycielem akademickim, mam też styczność w pracy ze studentami z Ukrainy i czasami miło ich zaskoczyć, że też coś potrafię w ich języku powiedzieć. Wbrew pozorom dla mnie język ukraiński nie jest łatwy. Na początku nauki najwięcej trudności sprawiało mi czytanie, nie wspominając już o pisaniu. Powodem była wcześniejsza nieznajomość cyrylicy, ale w miarę upływu czasu i obycia się z tym językiem, napotykane trudności nie były już tak duże, jak na początku nauki. Kurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Osoba prowadząca w jasny i przejrzysty sposób przekazywała wiedzę. Można było też uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania» – zauważa Daniel Bakota, doktor Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, AJD.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu. Obiecali także, że będą kontynuować naukę języka ukraińskiego we własnym zakresie, ponieważ ten kurs to tylko pierwszy, ale najważniejszy krok na drodze do opanowania tego języka.

MW