Artykuły
  • Register

Studentka z Łucka uczyła języka ukraińskiego studentów, doktorantów i pracowników Akademii imienia Jana Długosza w Częstochowie.

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował kursy języków obcych dla osób chcących podnieść swoje kompetencje i szukających lepszej pracy. Wśród dziesięciu języków obcych znalazł się również język ukraiński, którego w ciągu dwóch miesięcy uczyła Anastazja Oleksiuk, studentka filologii polskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki.

Studenci i doktoranci mogli zapisać się na bezpłatne kursy, a pracownicy i absolwenci uczelni – za niewielką opłatą. W trosce o najlepszą jakość prowadzenia kursów językowych Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przeobraziło klasyczne sale wykładowe na cyfrowe laboratoria językowe, co umożliwiło nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i słuchawek, mających na celu aktywizację procesu nauczania.

Na kurs języka ukraińskiego zgłosiło się 15 osób – głównie doktoranci i pracownicy Akademii imienia Jana Długosza, którzy w trakcie współpracy z uczelniami ukraińskimi chcą nauczyć się języka ukraińskiego. Jednak to jest tylko jedna z przyczyn zapisania się na ten kurs. Swoimi wrażeniami z kursu i o tym, w jakim celu uczą się języka ukraińskiego i jakie mieli trudności w tej nauce podzielili się jego uczestnicy:

«Kurs języka ukraińskiego potraktowałam w trojaki sposób. Po pierwsze, chęć poznania języka sąsiadów, po drugie rozwój osobisty, sprawdzenie się, czy dam radę i po trzecie perspektywa kontaktu ze studentami z Ukrainy, którzy wybiorą studia na Akademii. Jeżeli chodzi o trudności to oczywiście skutki nauki rosyjskiego, które przeszkadzały mi w wymowie. Na kursie zawsze panowała przyjazna atmosfera, były merytoryczne i ciekawie przygotowane zajęcia, czyli nie tylko gramatyka, ale również dodatkowe informacje o współczesnej Ukrainie, tłumaczenie wierszy i słuchanie piosenek» – mówi Małgorzata Szyrej, doktor Katedry Chemii Fizycznej, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD.

«Zapisałem się na kurs języka ukraińskiego, ponieważ miałem wielką chęć poznania tej mowy. Czynnikiem, który na pewno sprzyjał takiej, a nie innej decyzji była także chęć wewnętrznego rozwoju, posiadanie czasu wolnego i dogodne terminy spotkań. Na początku wydawało mi się, że największą trudność w nauce języka ukraińskiego stanowi umiejętność czytania, a tym samym znajomość cyrylicy. Jednak z czasem okazało się, że nie jest to takie trudne, choć trzeba dużo praktykować. Na pewno największą trudność stanowiło dla mnie zapamiętanie słownictwa (jak w każdym języku obcym). Wszystkie pozostałe rzeczy daje się zrozumieć, zwłaszcza, że były one dobrze tłumaczone. Wrażenie po odbytym nauczaniu jest bardzo pozytywne, uczestnicy kursu współpracowali między sobą, a prowadząca lekcje wykazywała dużą cierpliwość i zawsze starała się pomóc w potrzebie» – dzieli się z nami Mateusz Pawlak, doktorant Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD.

«Uczęszczałem na kurs języka ukraińskiego z dwóch powodów. W lutym wyjeżdżam na staż naukowy i będę go odbywał na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku, dlatego postanowiłem poznać chociażby podstawowe zwroty i słownictwo języka ukraińskiego. Po drugie, z racji tego, że jestem nauczycielem akademickim, mam też styczność w pracy ze studentami z Ukrainy i czasami miło ich zaskoczyć, że też coś potrafię w ich języku powiedzieć. Wbrew pozorom dla mnie język ukraiński nie jest łatwy. Na początku nauki najwięcej trudności sprawiało mi czytanie, nie wspominając już o pisaniu. Powodem była wcześniejsza nieznajomość cyrylicy, ale w miarę upływu czasu i obycia się z tym językiem, napotykane trudności nie były już tak duże, jak na początku nauki. Kurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Osoba prowadząca w jasny i przejrzysty sposób przekazywała wiedzę. Można było też uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania» – zauważa Daniel Bakota, doktor Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, AJD.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenie o jego ukończeniu. Obiecali także, że będą kontynuować naukę języka ukraińskiego we własnym zakresie, ponieważ ten kurs to tylko pierwszy, ale najważniejszy krok na drodze do opanowania tego języka.

MW

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1