Artykuły
  • Register

Kuncewicz Wolodymyr korinW sobotę 12 listopada w Kościele Św. Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim odbył się odpust Św. Jozafata, biskupa i męczennika. Na uroczystość przybyli liczni goście z Wołynia, Polski i Białorusi – wierni wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego.

 

 

 

Święty Jozafat
Kim jest Św. Jozafat i jakie związki łączą go z Wołyniem? Jozafat Kuncewicz urodził się ok. 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim w rodzinie prawosławnej. W wieku 24 lat wstąpił do klasztoru. Dzięki pobożności i talentom szybko zrobił karierę kościelną: mając niespełna 40 lat został arcybiskupem połockim, który opiekował się prawie całym terenem białoruskim. Nikt wówczas nie spodziewał się, że biskup Jozafat przyjmie unię z Rzymem.


Dlaczego? Odpowiadając na to pytanie należy pamiętać, że Kościół Kijowski nie przyjął tragicznego podziału Kościoła Powszechnego w Х–ХІ w. Biskupi Kościoła Kijowskiego nigdy nie wydawali żadnych postanowień o odłączeniu się od Rzymu, a ówczesne religijne księgi słowiańskie były przesiąknięte ideą jedności Kościoła. Na przykład, «Słowo o zakonie i łasce» metropolity kijowskiego Ilariona, w którym opowiada się o chrzcie Rusi przez księcia Włodzimierza, szczególnie podkreśla jedność chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu; «Pochwała Grzegorza dla ojców Soboru we Florencji i Konstancie» (Grzegorz Cambłak był metropolitą kijowskim w latach 1414–1418) potwierdza, że idea jedności kościelnej nie była obcą dla metropolii kijowskiej o wiele wcześniej przed Unią Brzeską. Obchodzono też święta obrządku zachodniego, których nie było w Kościele Greckim, m.in. przeniesienie relikwii świętego Mikołaja w Bari, które Kościół Kijowski zapożyczył od zachodu w ХІІ w.


Biskup Jozafat pozostając gorliwym kaznodzieją i obrońcą tradycji prawosławnej, ciągle nawoływał o przywrócenie jedności Kościoła poprzez unię. Dzięki jego działalności do unii z Rzymem przystępowało coraz więcej nowych parafii, więc postać Jozafata stała się bardzo niebezpieczna dla jego oponentów. 12 listopada 1623 r. zabił go w Witebsku wściekły tłum fanatyków. Jednak nawet po męczeńskiej śmierci biskup dalej prowadził za sobą nowych parafian. Prawosławne parafie nadal przechodziły na stronę unii, a biskup prawosławny Melecjusz Smotrycki, główny inicjator nieposłuszeństwa wobec arcybiskupa Jozafata, po tej tragedii kontynuował rozpoczętą przez niego sprawę przywrócenia jedności między chrześcijanami.


Papież Urban VIII beatyfikował Jozafata Kuncewicza dwadzieścia lat po jego śmierci – w 1643 r. W 1867 r. w Rzymie papież Pius ІХ kanonizował Jozafata Kuncewicza (1580−1623), patrona Ukrainy-Rusi. Obecnie doczesne szczątki Świętego Jozafata spoczywają w głównej świątyni Kościoła Katolickiego – Bazylice Św. Piotra w Rzymie, obok grobu Księcia Apostołów, świętego Piotra. Natomiast we Włodzimierzu Wołyńskim w Kościele Św. Joachima i Anny przechowywane są relikwie Świętego Jozafata. Jest to jedyny święty urodzony na ziemi wołyńskiej, który został wpisany do głównego kalendarza Kościoła Rzymskiego.

 

Obchody we Włodzimierzu Wołyńskim
Już po raz kolejny podczas odpustu Świętego Jozafata w kościele we Włodzimierzu Wołyńskim zgromadzili się przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich. W tym roku, jak i w poprzednich latach,  proboszcz parafii o. kan. Bronisław Lech Koszlaga gościł księży i wiernych z Kościoła Grekokatolickiego oraz Prawosławnego. Symboliczne jest to, że do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie się urodził Jozafat, przybył biskup Oleg Butkiewicz z Witebska, gdzie święty zakończył swoje życie. Biskup Oleg Butkiewicz jest Białorusinem, a także najmłodszym biskupem w całym Kościele Rzymskim. Uroczystą mszę odprawili ordynariusz witebski, biskup Oleg Butkiewicz i ordynariusz łucki, biskup Witalij Skomarowski. Po mszy odprawionej w języku ukraińskim, białoruskim i polskim odbyło się krótkie nabożeństwo w intencji jedności, a także adoracja relikwii świętego Jozafata. Bardzo wzruszające i naprawdę rodzinne było powitanie w języku polskim złożone przez duchownych prawosławnych na ręce Polaków, którzy dzień wcześniej obchodzili Święto Niepodległości. Wierni parafii, którymi opiekuje się o. kan. ociec Lech Koszlaga, złożyli mu życzenia z okazji 25. rocznicy służby na Ukrainie i 10. rocznicy pracy we Włodzimierzu Wołyńskim.


Anatolij OLICH
Foto autora

 

CZYTAJ TAKŻE:

TU MIESZKAŁ ŚWIĘTY CZŁOWIEK

W NOWOWOŁYŃSKU POŚWIĘCONO NOWO WYBUDOWANY KOŚCIÓŁ

400-LECIE ŁUCKIEJ ŚWIĄTYNI

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg