Artykuły
  • Register

SDM ikona anons

Kościół pw. św. Kazimierza w Kazimierce (obecnej Kuźmiwce) został zbudowany w 1629 r. przez Wielkiego Kanclerza Litewskiego Albrechta Stanisława Radziwiłła. Już pod koniec ХVII w. świątynia słynęła z cudownego obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej.

 

Ikona była kopią obrazu przywiezionego przez Radziwiłłów z Palestyny do Ołyki. Kopię stworzył Antoni Somołowiec z Łucka. Przed cudownym obrazem w Kazimierce modlili się katolicy i prawosławni nawet spoza Wołynia. Świątynia nie mogła pomieścić dużej liczby wiernych, dlatego w 1770 r. została rozbudowana. Wieść o łaskach uzyskanych za pośrednictwem Matki Boskiej Kazimierzeckiej rozeszła się na tyle, że przedstawiciele caratu i policji zabraniali prawosławnym wiernym pielgrzymować do cudownego obrazu. Największe odpusty, które odbywały się 15 sierpnia (na Wniebowzięcie NMP) i 8 września (Narodzenie NMP) gromadziły około 20 tys. wiernych!


W latach 30. ХХ w. kazimierzecka parafia z okolicznymi wsiami liczyła ok. 4 tys. wiernych, jednak w czasie II wojny światowej w 1943 r. Kazimierka została spalona przez Niemców, a ukraińscy nacjonaliści zniszczyli kościół. Według niepotwierdzonych doniesień, obraz ocalał i został przeniesiony do cerkwi w Stepaniu. Później władze sowieckie zniszczyły cerkiew, obraz zniknął, a dalsze jego losy są nieznane. Podobnie nie jest znany los ołyckiego oryginału.


Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która od 2013 r. zajmuje się restauracją kolegiaty w Ołyce, kilka lat temu zainicjowała rekonstrukcję obrazu Matki Boskiej Kazimierzeckiej. Sam obraz został wykonany przez gdańskiego malarza Tomasza Kucharskiego, a złoconą srebrną sukienkę wykonał krakowski konserwator Tadeusz Galant. W kwietniu b.r. Fundacja zaprezentowała obraz i symbolicznie przekazała go na ręce biskupa Witalija Skomarowskiego, ordynariusza diecezji łuckiej. Wtedy też ogłoszono, że obraz poświęci Papież Franciszek w czasie mszy niedzielnej 31 lipca, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.


Biskup Witalij Skomarowski powiedział: «To symboliczne, że to właśnie w Krakowie, w mieście świętego Jana Pawła II, który odnowił diecezję łucką po upadku Związku Radzieckiego, poświęcony zostanie obraz Matki Bożej».


Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku odbywały się w Krakowie w dniach 25–31 lipca, niewątpliwie, stały się dziejowym wydarzeniem nie tylko dla Polski, ale też dla Europy i całego świata. Wśród licznych akcji zorganizowanych w ramach ŚDM odbyła się również jedna, może nie bardzo widoczna dla ogółu, ale niezwykle ważna dla Wołynia. Po zakończeniu Mszy Rozesłania odprawionej na Campus Misericordiae (łac. Polu Miłosierdzia), i w której uczestniczyło ponad półtora miliona młodych katolików z całego świata, Papież poświęcił obraz Matki Boskiej Kazimierzeckiej. Później obraz zostanie umieszczony w Kościele Świętej Trójcy w Ołyce, gdzie biskup łucki Witalij Skomarowski ma powołać Sanktuarium Maryjne. Tak więc oczekujemy na powrót cudownego obrazu!


Anatolij OLICH
Foto: www.pope2016.com