Artykuły
  • Register

Oboz harcerski zmensz

1–16 lipca w Kostiuchnówce na Wołyniu odbył się obóz hufca «Wołyń» pod hasłem «Dawno dawno temu…». Tegoroczna nazwa nawiązywała do dwóch tematów: 100. rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką i 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wybrano to miejsce, żeby być bliżej historii.

 

W czasie obozu letniego harcerze podsumowują swoją roczną pracę w drużynach. Uzyskują wówczas nowe stopnie i sprawności, doskonalą umiejętności terenoznawcze i pogłębiają swoją wiedzę historyczną odwiedzając miejsca pamięci. Uczestnikami obozu byli harcerze i harcerki z 1 Rówieńskiej Drużyny Harcerek «Gwiazdozbiory», 2 Rówieńskiej Drużyny Harcerzy «Galaktyka» im. ks. Mariana Luzara, 18 Zdołbunowskiej Drużyny Harcerzy «Skała» im. ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka, 29 Zdołbunowskiej Drużyny Harcerek «Horyzont» im. św. Teresy z Lisiuex oraz 20 Zdołbunowskiej Drużyny Wędrowników «Kresy» im. Stanisława Bąka.


Pierwsze dwa dni upłynęły na pracach przygotowawczych. Naprawiono maszt, wybudowano latrynę, ustawiono totemy, tablicę ogłoszeń, przygotowano stołówkę, rozstawiono namioty, ogrodzono obozowisko.


Trzeciego dnia miało odbyć się uroczyste otwarcie obozu, ale z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, imprezę przeniesiono na dzień następny.


Obóz rozpoczęto uroczystym apelem, następnie odbyły się szkolenia. Harcerze wzięli także udział w Międzynarodowej konferencji naukowej «W stulecie bitwy Legionów Polskich pod Kostiuchnówką», której organizatorem było Centrum Dialogu Kostiuchnowka we współpracy z lokalnymi działaczami.


W pierwszym obrzędowym ognisku hufca udział wzięli goście z Polski i Ukrainy, którzy przyjechali na konferencję, m.i. byli to: pan Konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór, dyrektor Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jarosław Górecki, przewodniczący Maniewickiej rejonowej administracji Andrij Łyndiuk oraz profesorowie, historycy z polskiej i ukraińskiej strony. Atmosfera była wspaniała. Dostojni goście włączyli się do wspólnej zabawy i razem z harcerzami śpiewali obozowe piosenki.


W związku ze 100-leciem bitwy pod Kostiuchnówką, harcerki z 29 ZDH «Horyzont» wykonały prace porządkowe na cmentarzu w Polskim Lasku, a harcerki z 1 RDH «Gwiazdozbiory»na cmentarzu w Wołczecku i na Polskiej Górze.


Żeby poznać lepiej najbliższą okolicę, harcerze chodzili na zwiady do bliskich miejscowości. Tak np. dziewczyny ze Zdołbunowa wędrowały pieszo 16 kilometrów do Starego Czartoryska. Wywodzi się stamtąd stary litewski ród Czartoryskich, którego potęga rozkwitała wraz z Rzeczpospolitą. Stał tam niegdyś na wzgórzu warowny zamek, a w dolinie kilka stuleci później Radziwiłłowie wznieśli swój pałac. Dziś żadna z tych budowli już nie istnieje. Na sąsiednim wzgórzu w 1639 roku dominikanie wybudowali kościół w stylu barokowym, który pełni obecnie rolę cerkwi prawosławnej i klasztoru. Po forsownej wyprawie można było ochłodzić się w wodach Styru, którego malownicze zakola opasują to urokliwe miejsce.


Rówieńskie harcerki udały się do miasta Warasz (wcześniej Kuzniecowsk). Szukały informacji na temat słynnych postaci z tego miasta, a na końcu zatrzymały się również nad Styrem.


Chłopcy, pod kierunkiem druha hufcowego Aleksandra Radicy, doskonalili w tym czasie swoje umiejętności konstruktorskie. W miejsce starej bramy wjazdowej wznieśli nową, ponieważ poprzednia nie nadawała się już do użytku.


Wieloletnią tradycją obozów letnich są tzw. «połowinki». Tak było i tym razem. Na imprezie kadra hufca przedstawiła scenkę o różnych religiach świata nawiązującą do 1050 rocznicy Chrztu Polski, a poszczególne zastępy prezentowały żartobliwe scenki nawiązujące do treści bajek i baśni z różnych stron świata. Ognisko zakończyło się wspólnym śpiewaniem harcerskich piosenek.


Jedną z form pracy na obozach są zajęcia manualne. Harcerki lubią ten punkt najbardziej, bo można zrobić coś ciekawego i zabrać na pamiątkę ze sobą do domu. I tak powstały piękne eko-torebki z tkaniny, zdobione malowanymi trafaretem wizerunkami, a także ramki do zdjęć z gałązek i kolorowych tasiemek.


W niedzielę 9 lipca we wsi Mielnica w rejonie kowelskim, obozowicze wzięli udział w polowej mszy świętej w intencji ofiar rzezi wołyńskiej.


Częstymi gośćmi obozu byli młodsi koledzy i koleżanki przebywający w tym czasie na kolonii zuchowej w Centrum Dialogu w Kostiuchnówce. Harcerki prowadziły dla zuchów gry i zabawy. Największą atrakcją był «toto lotek», gdzie dzieci losowały dla siebie niewielkie upominki. Zorganizowano również wycieczkę harcerek do Sarn. Zwiedziły one tamtejsze Muzeum Historyczno-Etnograficzne, obejrzały kościół, a na koniec były gośćmi księdza Władysława, który opowiadał im o historii parafii.


Obóz dobiegł końca. Wspólne ogniska, śpiewanie piosenek, wykonanie zadań i wyjście do lasu to zawsze łączy. To chwile, które ci młodzi ludzie będą wspominać z nostalgią w dorosłym życiu. W chwilach pożegnania nie brakowało więc i łez wzruszenia i nadziei, że za rok znowu spotkają się znowu i przeżyją wspaniałą przygodę, o której długo będą pamiętać.


Wiktoria RADICA


P. S.: Harcerski Hufiec «Wołyń» dziękuje dh. Jarosławowi Góreckiemu, dyrektorowi Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz całemu zespołowi Centrum za pomoc w organizowaniu obozu.