Artykuły
  • Register

kostel 25W sobotę 25 czerwca wspólnota parafialna Katedry Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku obchodziła jubileusz 25-lecia przywrócenia swojej świątyni. Ćwierć wieku wstecz, decyzją komitetu wykonawczego Wołyńskiej Rady Obwodowej nr 140 z dnia 25 czerwca 1991 r. katedra została przekazana jego prawnym właścicielom – wspólnocie rzymskokatolickiej.

 

Obchody rozpoczęły się od konferencji naukowej, zorganizowanej (jak i inne przedsięwzięcia) przez proboszcza parafii katedralnej Św. Piotra i Pawła, ks. kan. Pawła Chomiaka. Ks. kan. Witold Józef Kowalów, historyk, proboszcz ostrogski i redaktor naczelny «Wołania z Wołynia», wygłosił referat o historii katedry i innych świątyniach diecezji łuckiej oraz przekazał na ręce ordynariusza łuckiego, biskupa Witalija Skomarowskiego zbiór dokumentów o katedrze, a także ogłoszenie zapowiadające pierwszą mszę w kościele.

 

Prezes Stowarzyszenia «Kresy – Pamięć i Przyszłość», architekt i konserwator Krzysztof Krzywiński, opowiedział o muzealnych zbiorach zebranych przeważnie na terenie łuckiej diecezji, wśród których znajdują się zabytkowe dzieła sztuki i unikalne eksponaty. Boczna kaplica, w której odbywała się konferencja, została odrestaurowana właśnie dzięki jego pracy. Pomysłodawcą stworzenia tego muzeum był śp. ks. Augustyn Mednis (11.03.1932–10.03.2007) – katolicki kapłan, z pochodzenia Łotysz, który prawie całe swoje życie poświęcił służbie Bogu właśnie na Ukrainie. Był jednym z najwybitniejszych ekspertów sztuki sakralnej. Ten znakomity znawca sztuki i mistrz renowacji zgromadził i zachował przed zniszczeniem wyjątkowe zbiory. Wyprzedzając nieco wydarzenia, z radością informujemy, że biskup Witalij Skomarowski zapowiedział oficjalne otwarcie muzeum diecezjalnego już w najbliższym czasie.

 

Wiktor Bajuk, wicedyrektor Państwowego Rezerwatu Historycznego w Łucku, zapoznał obecnych z historią podziemia kościoła, które zostało znowu otwarte dla zwiedzających. Pod koniec konferencji odbyła się prezentacja książki «Dzięki nim» (ukr. «Завдяки їм»). Została ona poświęcona osobom związanym z łucką świątynią: biskupowi Adolfowi Piotrowi Szelążkowi i Marcjanowi Trofimiakowi, kapłanom w niej służącym i wiernym, dzięki którym przetrwał Kościół Katolicki na Wołyniu. Z krótkim przemówieniem zwrócił się do zgromadzonych Waldemar Piasecki, słynny wołyński krajoznawca.

 

W samo południe odprawiono uroczystą mszę świętą. Uczestniczyli w niej nie tylko miejscowi księża i parafianie, ale też liczni goście. Wśród nich był biskup włodzimierski Matfiej Szewczuk (Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego), wołyński egzarcha Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego biskup Jozafat Howera, archiprezbiter biskupi, ks. Roman Begej (Ukraiński Kościół Greckokatolicki), przedstawiciele miejscowych władz i Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Na uroczystość przybyła też większość kapłanów służących w łuckiej katedrze na przestrzeni 25 lat.

 

Kazanie wygłosił ks. kan. Ludwik Kamilewski, pierwszy po odzyskaniu katedry proboszcz. Opowiedział o trudnych czasach, kiedy Wołyń był pozbawiony kościołów, księży, i o tym okresie, gdy należało podnieść Kościół z zupełnej ruiny. Ks. Ludwik skończył swoje kazanie takimi słowami: «Jeśli pozostaniemy wierni Bogu, On nas nie pozostawi. Więc wierzę, że Bóg nadal nas będzie błogosławił. Ponieważ to nie tylko Jego wola, Jego Opatrzność przyczyniła się do tego, że teraz możemy wspólnie modlić się w tej świątyni. Nasi poprzednicy, którzy dzisiaj są w niebie, wypraszają dla nas to szczęście i błogosławieństwo. Boże, pobłogosław i pomóż nam, a wy, drodzy bracia i siostry, czerpcie wzór z poprzednich pokoleń – nieście swój krzyż i bądźcie tak samo wierni!»

 

Po mszy świętej przyszedł czas na wzruszające spotkania. Szczególnie serdecznie parafianie powitali swojego byłego proboszcza ks. Ludwika Kamilewskiego. Najmłodsi przygotowali własnoręcznie wykonane pamiątkowe prezenty i chleb dla wszystkich gości. Parafianie katedry jako gościnni gospodarze częstowali gości na podwórku kaszą pszenną i zimnym kompotem. Posiłek cieszył się wielkim powodzeniem ze względu na panujący upał. 

 

Uroczystości zakończyły się koncertem muzyki klasycznej. Organista parafii katedralnej Piotr Suchocki wykonał kilka utworów muzycznych, a następnie akompaniował Zasłużonej Artystce Ukrainy Zoji Komaruk, która już niejednokrotnie występowała w łuckiej świątyni. Program zwieńczył wspaniały występ orkiestry kameralnej «Cantabile» Wołyńskiej Filharmonii Obwodowej pod batutą Zasłużonego Artysty Ukrainy Towija Riwca.

kostel1
kostel2
kostel3
kostel4
kostel5
kostel6
kostel7
kostel8
kostel9
kostel10
kostel11
kostel12
kostel13
kostel14
kostel15
kostel16
kostel17
kostel18
kostel19
kostel20
kostel21
kostel22
kostel23

 

Anatoli OLICH

Zdjęcie autora