Artykuły
  • Register

Ukr wiosna LublinMarzec obfitował w wydarzenia ukraińskie w Lublinie. Niezależnie od siebie odbyło się kilka przedsięwzięć, dotyczących wschodniego sąsiada Polski. Zainteresowanie Ukrainą jest nadal wysokie i to nie tylko ze strony mniejszości narodowej.

 

Lublin jest miastem, w którym mieszka spora populacja Ukraińców. Część z nich przyjeżdża tu na studia, inni do pracy, jeszcze kolejni wchodzą w związki małżeńskie z tutejszymi Polakami. Nic więc dziwnego, że raz na jakiś czas w Kozim Grodzie organizowane są przeróżne wydarzenia związane z Ukrainą. Inicjatywą w tym zakresie wykazują się zarówno instytucje kultury, jak i organizacje pozarządowe, w tym Towarzystwo Ukraińskie.


Marzec był wyjątkowy, bowiem w tym miesiącu odbyło się kilka znaczących spotkań na temat Ukrainy. 9 marca, w dniu urodzin Tarasa Szewczenki, miało miejsce czytanie poezji wieszcza. Wszyscy zebrani, głównie członkowie Towarzystwa Ukraińskiego, mogli posłuchać największych utworów poety, a także zmierzyć się z ich recytacją. Czytanie odbyło się na skwerze im. Tarasa Szewczenki w Lublinie, a zostało zrealizowane dzięki dotacji od Miasta Lublin oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Tego samego dnia, czyli 9 marca, Lublin odwiedził arcybiskup kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Odbył on kilka wizyt z urzędnikami, m.in. Wojewodą Lubelskim, wygłosił również wykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Arcybiskup nawoływał do ekumenizmu między chrześcijanami, opowiedział również o obecnej sytuacji grekokatolików. Światosław Szewczuk poruszył również temat budowy w Lublinie pomnika błogosławionego Emiliana Kowcza, ukraińskiego duchownego zwanego «proboszczem Majdanka».


W ramach festiwalu «Watch Docs. Prawa człowieka w filmie», odbyła się projekcja dokumentu pt. «Twarz Ukrainy – casting na Oksanę Baiul». Obraz, w reżyserii Kitty Green, opowiada historię tytułowej postaci oraz jej wpływ na społeczeństwo. Oksana Baiul (ur. w 1977 r.) jest łyżwiarką, pierwszą ukraińską medalistką olimpijską oraz symbolem odrodzonego państwa. Film pokazuje historię sprzed ponad dwudziestu lat, gdy Biaul zdobywa tytuł mistrzyni świata. Ten sportowy sukces na długo zjednoczył Ukraińców i dał im wiarę we własny naród. Sukces z lat 90. został zestawiony z bieżącymi, tragicznymi wydarzeniami w kraju.


Niestety, wbrew zapowiedziom, nie odbył się pokaz filmu pt. «The Ukrainians» (polski tytuł «Ochotnicy Bożej Czoty»). Dokument, nagrodzony na międzynarodowym Gdańsk DocFilm Festiwal, opowiada o rekonstrukcji ukraińskiej armii. Przybyła publiczność musiała obejść się smakiem, co nie przeszkodziło w zebraniu funduszy, które zostaną przekazane na rzecz potrzebujących Ukraińców.


Tematyka ukraińska jest nadal obecna i ważna w polskiej kulturze i nauce. Szczególnie w takich miastach, jak Warszawa, Wrocław, Lublin czy Przemyśl, gdzie przebywa wielu Ukraińców. Dzięki obecności mniejszości ukraińskiej w Polsce, a także z powodu wydarzeń politycznych, Ukraina cieszy się zainteresowaniem coraz więcej osób, w tym naukowców, urzędników i pracodawców. To pomaga inaczej spojrzeć na sąsiada i zacieśnia relacje między państwami.


Agnieszka BĄDER