Artykuły
  • Register

Tropem Wilczym Konsulat 2

Około 40 tys. biegaczy w 160 miastach Polski i za granicą, między innymi: w Grodnie, Wilnie, Lidzie, Chicago, Londynie oraz w Żytomierzu i Zdołbunowie na Ukrainie wyszło 28 lutego 2016 r. na bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 

«Jeśli lubisz biegać, interesujesz się historią, przyjdź i uczcij pamięć Żołnierzy Wyklętych w biegu na dystansie 1963 m...» – takie słowa skierowano przede wszystkim do polskich organizacji działających w obwodach rówieńskim i wołyńskim, użytkowników Facebooka, czytelników «Monitora Wołyńskiego» oraz www.zdolbunivcity.net. W dniu 25 lutego, kiedy skończyła się rejestracja uczestników biegu, lokalni organizatorzy tego święta w Zdołbunowie – Kulturalno-Oświatowe Centrum imienia Tadeusza Czackiego oraz Zdołbunowska Państwowa Administracja Rejonowa – mieli na liście zgłoszonych prawie 100 osób. Reprezentowały one Równe, Łuck, Zdołbunów, Kuzniecowsk, Mizocz, Kwasiłów, a nawet Biłgoraj. Wiek biegaczy od 4 lat do 65 roku życia. Najstarszym uczestnikiem była Halina Remiszewska ze Zdołbunowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostateczna ilość uczestników oraz osób towarzyszących wyniosła 120–140 osób.

28 lutego w Zdołbunowie przy Domu Kultury jeszcze przed godziną 11.00 umieszczony był punkt rejestracyjny z materiałami promocyjnymi: były to m.in. koszulki z sylwetką Żołnierza Wyklętego oraz numer uczestnika. Rejestracja pierwszych uczestników rozpoczęła się o 11.20. O 11.45 ulice centrum Zdołbunowa, którędy wiodła trasa, były już zabezpieczone przez miejscową policję, a harcerze przygotowali wodę dla biegaczy.

Dyrektor KOC im. Tadeusza Czackiego Aleksander Radica powitał gości. Głos zabrali również zastępca Przewodniczącego Zdołbunowskiej Państwowej Administracji Rejonowej Mikołaj Orłow i konsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Krzysztof Sawicki, który podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia. Duchowego wsparcia biegaczom udzielił ksiądz proboszcz miejscowej parafii św. ap. Piotra i Pawła Andrzej Ścisłowicz.

Punktualnie o 12.00 uczestnicy usłyszeli odliczanie «10, 9, 8, 7.... 1, start». Pobiegli w koszulkach z sylwetkami żołnierzy o pseudonimach «Młot», «Feluś», «Łupaszka», i «Rad». W biegu uczestniczyli m.in. wicekonsul Konsulatu Generalnego RP Elżbieta Zielińska, kierownik Wydziału ds. Młodzieży i Sportu ZPAR Mychajło Harbowski wraz z synem, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej p.Zofia Michalewicz. Pobiegli także członkowie Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury z Równego, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej, Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego, KOC im. Tadeusza Czackiego, przedstawiciele Zdołbunowskiej Dziecięco-Młodzieżowej Szkoły Sportowej «Kołos» i Zdołbunowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, harcerze hufca «Wołyń» z Równego i Zdołbunowa, studentki polonistyki Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki z Łucka, przedstawiciele Zdołbunowskiego Funduszu Emerytalnego, historycy i osoby prywatne. Jako pierwszy przybiegł uczeń szkoły sportowej.

Po ukończeniu biegu odbyło się wręczenie nagród i podziękowań. Każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy, a organizacje otrzymały podziękowania za udział w biegu wraz z płytami, na których nagrano audiobook o Żołnierzu Wyklętym «Klamra. Mój ojciec». Instytucje wspierające bieg, w tym Wydział Kultury i Turystyki ZPAR oraz policja, otrzymały podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Nagrodzono także uczestnika, który zarejestrował się jako pierwszy – był nim Jarosław Kowalczuk z Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Tomasza Oskara Sosnowskiego.

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia działającego w latach 1944–1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Fundacja «Wolność i Demokracja» już po raz czwarty zorganizowała projekt «Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych». Dystans biegu 1963 m obowiązywał organizatorów we wszystkich miastach – to nawiązanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak pseudonim Lalek. Projekt ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych przez biegowo-edukacyjną formę. Zaangażowanie w projekt potwierdza, że idea i wartości, o które swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj wciąż żywe i aktualne.
Wiktoria RADICA, Aleksander RADICA
Foto: ks. Andrzej Ścisłowicz