Artykuły
  • Register

Waszczykowski3

Jesienią 2015 r. partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory przeważającym stosunkiem głosów, co pozwoliło jej tworzyć rząd prawie samodzielnie. Pierwsze miesiące rządów mijają na tle niepokoju społecznego. W wielu polskich miastach na ulice wyszły tysiące manifestantów.

 

W Unii Europejskiej, która została dotknięta finansowo-gospodarczym kryzysem, a także ruchem migracyjnym i trudną debatą z Wielką Brytanią, zachodzące zmiany w Polsce są odbierane z dużym niepokojem. Polska, w niektórych zachodnich mediach, jest podejrzewana niemal o «rokosze antyeuropejskie».


Ukraina, która zabiega o członkostwo w UE, ale w obecnej chwili dotknięta niemocą przeprowadzenia własnych gruntownych politycznych i gospodarczych reform i rosyjską agresją, też z niepokojem (a często i z niezrozumieniem) przygląda się sytuacji w Polsce. Proponujemy uwadze ukraińskiego czytelnika artykuł z portalu http://www.tvn24.pl/ ze streszczeniem tekstu szefa polskiego MSZ, który ukazał się w wiodących gazetach wszystkich krajów UE.

 

Szef MSZ Witold Waszczykowski na łamach «Frankfurter Allgemeine Zeitung» zarzucił UE, że wdała się w «całkowicie bezsensowny konflikt» z Polską. Zapewnił równocześnie, że Polska nie odwraca się od Europy i nadal zabiega o bliską współpracę z Brukselą.


Nowy rząd w Polsce, który dopiero od dwóch miesięcy sprawuje władzę, «znalazł się pod ostrzałem instytucji UE i nadmiernie podnieconych komentatorów mediów», którzy nie zadali sobie trudu, aby «sprawdzić fakty dotyczące naszego ambitnego programu reform» – napisał Waszczykowski w artykule «Jakiej Unii chce Polska», który ukaże się w sobotnim wydaniu «FAZ».

 

«Reformy, nie zamachy»
Zamiast zająć się pilnymi problemami, z jakimi boryka się nasz kontynent – niestabilną granicą południową UE i prowadzącą wojnę na Wschodzie Rosją – Unia Europejska wdała się w całkowicie bezsensowny konflikt z Warszawą» – napisał szef polskiej dyplomacji.


Waszczykowski ustosunkował się obszernie do zarzutów wysuwanych ostatnio przez zachodnich polityków i przez media wobec polskiego rządu. Zapewnił, że «próba rewizji Trybunału Konstytucyjnego nie jest zamachem na praworządność», lecz jedynie próbą «skorygowania deformacji przeforsowanej w ostatnich dniach poprzedniego rządu».


«Zupełnie niepotrzebnie kością niezgody» stała się też jego zdaniem podjęta przez obecny rząd próba zaprowadzenia porządku w sektorze mediów publicznych. «Istnieje jasny cel: uchwalenie ustaw, które przywrócą zrozumienie dla ich (mediów) misji i zagwarantują równocześnie pluralizm, niezależność i obiektywizm» – pisze minister.

 

«Sztuczny konflikt»
«Zabiegamy nadal o bliską współpracę z Komisją Europejską i wspieramy jej aktywną rolę w kształtowaniu europejskiej polityki» – zapewnił Waszczykowski. Jak zastrzegł, zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości) «nie potrzebujemy włączania się KE ani Parlamentu Europejskiego w nasze wewnętrzne sprawy».


Memorandum KE z 13 stycznia wzywające do wdrożenia dialogu w związku ze wzmocnieniem praworządności «nie ma żadnych rzeczywistych następstw dla Polski» – uważa minister. Zadeklarował, że Polska będzie prowadziła dialog z Brukselą.


Zdaniem Waszczykowskiego «sztuczny konflikt» z Warszawą jest «niepotrzebnym odwracaniem uwagi». «Kluczowym pytaniem jest to, na ile kompetentnie UE stawia czoło aktualnym wyzwaniom i do jakich europejskich rozwiązań pasuje Polska».

 

«Nie odwracamy się od Europy»
Według niego priorytetem UE powinno być «zachowanie zwartości Unii i umocnienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa». «Eskalacja sporu z Polską dotyczącego problemów polityki wewnętrznej osłabi tylko UE i ograniczy jej zdolność do troszczenia się o poważne wyzwania» – dodał szef dyplomacji.


Waszczykowski zaznaczył, że Polska chce być «aktywnym i świadomym swej odpowiedzialności» członkiem UE. «Popieramy wzmocnienie wewnętrznej solidarności i odpowiedzialności, lecz – aby uniknąć nieporozumień – (zaznaczamy), że będziemy występować na rzecz prawa poszczególnych krajów do podejmowania decyzji, które dotyczą bezpośrednio ich obywateli».


«Mówimy «nie» ponadnarodowej federalistycznej Europie, ponieważ nie tego potrzebują nasze kraje i nasi obywatele» – oświadczył minister.


«Demokracja w Polsce nie jest zagrożona. Nie odwracamy się od Europy. Wręcz przeciwnie, chcemy odgrywać czołową rolę w budowie silniejszej, bardziej elastycznej i solidarnej Europy» – konkluduje Waszczykowski w artykule w «FAZ».


Autor: adso//gak / Źródło: PAP