Artykuły
  • Register

Duda Kijow autor Andrzej Hrechorowicz 7W trakcie oficjalnej wizyty na Ukrainie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się w Kijowie z Polakami. Na spotkanie przybyło około 500 osób z różnych zakątków Ukrainy. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Polski.

 

 

Prezydent rozpoczął swoje przemówienie słowami: «Bardzo dziękuję, że zechcieliście przybyć na spotkanie, często przecież z daleka. Bardzo dziękuję Panu Ambasadorowi za to, że to spotkanie zorganizował w dużej sali, że możemy się tutaj spokojnie zmieścić. Jestem wzruszony, bo spotkać się z Polakami, którzy żyją na Ukrainie, którzy przetrwali, których Rodziny przetrwały tyle trudnych czasów, którzy mimo prześladowań zachowali polskość, zachowali język, zachowali tradycje – to dla Prezydenta Rzeczpospolitej wielki honor i wzruszenie. Dziękuję za tę obecność ogromnie».


Prezydent przypomniał, że według oficjalnych danych na Ukrainie mieszka ponad 144 tysiące osób narodowości polskiej. Podkreślił, że przez wiele lat Polacy żyli na Ukrainie w poczuciu, że Polska, jak gdyby o nich zapomniała. Mając to na uwadze powiedział do zebranych: «Chciałbym bardzo, aby się to zmieniło. Jest bardzo wielu ludzi zasłużonych dla Polaków i dla Polski tu, na Ukrainie i w Polsce również, którzy przez lata starali się pomóc Państwu, wspierać Wasze inicjatywy, działać. Nie zawsze się to udawało, nie zawsze też władze państwowe temu sprzyjały. Wierzę w to, że wróci taki czas, że sytuacja zdecydowanie się zmieni».


Andrzej Duda podzielił się tym, że sprawy związane z Polakami były tematem rozmów z Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką: «Mówiłem o tych problemach, które są dla nas ważne (…) jestem przekonany, co do drogi budowania dobrych relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Bo to jest wielkie zadanie na najbliższe lata. W moim przekonaniu istnieje bardzo dobry klimat do tego, aby te stosunki poprawiać i sprawiać, że będą coraz lepsze. To nasze wielkie zadanie, ale to także zadanie władz Ukrainy».


Prezydent wymienił sprawy, które są ważne dla polskiej społeczności: «Między innymi mówiłem o trzech polskich kościołach; w Kijowie – o kościele św. Mikołaja, św. Marii Magdaleny we Lwowie i kościele w Białej Cerkwi, prosząc o to, aby podjęte zostały takie kroki, które umożliwią naszym wspólnotom katolickim odzyskanie tych świątyń». Podkreślił, że nie będzie to proste: «Oczywiście, proszę Państwa są problemy natury obiektywnej, choćby takiej, że niestety dziś w tych świątyniach od lat działają inne instytucje, bardzo często związane bezpośrednio z samorządem lokalnym, tak jak we Lwowie. W istocie jest to także, a może przede wszystkim, rozmowa z władzami lokalnymi. Ale wierzę w to, że przy wsparciu państwowym Prezydenta, Premiera, te rozmowy będą prowadzone i mam nadzieję, że osiągniemy dobre skutki».


Prezydent w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na relacje między Polską i Ukrainą w aspekcie wydarzeń historycznym. «Mówiłem dzisiaj z Panem Prezydentem także o innych polskich sprawach, także o kwestii naszych relacji w aspekcie wydarzeń historycznych, w jaki sposób powinniśmy postępować na przyszłość. Także tego, że tylko prawda o historii wspólnej, a więc także o tych rzeczach, które są trudne czy wręcz straszne w naszej wzajemnej historii – tylko prawda może stać się podstawą i fundamentem dobrych relacji. I na prawdzie te dobre relacje muszą być budowane, choćby była to prawda najtrudniejsza».


Podkreślił, że: «Sprawy historyczne przekładają się na wiele innych elementów, takich jak kwestia polskich świątyń, które chcielibyśmy odzyskać, takich jak nauczanie języka polskiego w szkołach i wsparcie, jakiego państwo ukraińskie w tym aspekcie mogłoby udzielić – po to, żeby ułatwić Państwu to, co i tak od lat mozolnie robicie, tzn. pielęgnowanie tego co dla nas Polaków jest ważne, naszego języka, uczenie młodzieży naszej historii, tego wszystkiego co buduje narodową tożsamość».


Obiecał, że Polska przyczyni się do wzmocnienia prowadzonych przez Polaków na Ukrainie: «Instytucji i tych naukowych, i tych kulturalnych, abyście czuli, że to wsparcie ze strony Rzeczypospolitej dla Was jest. (…) Dlatego w Kancelarii Prezydenta na samym początku mojego urzędowania, kilka miesięcy temu, powołałem Biuro do Spraw Kontaktów z Polakami za Granicą. To jest biuro, które służy także Państwu. Biuro jest nadzorowane przez Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego i służy wszelkim kontaktom ze środowiskami Polaków i Polonii za granicą po to, żeby przyjmować różne inicjatywy, po to, żeby wspierać inicjatywy, które są, a także po to, żeby być w kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Senatem. Żeby polskość była krzewiona lepiej niż dotychczas i żeby Polacy poza granicami czuli, że ich Ojczyzna jest i jest z nimi. Dla mnie to jest element silnej Polski. Jeżeli obywatel, jeżeli Polak czuje, że jego Ojczyzna stoi za nim murem, wtedy szanuje swoją Ojczyznę nie tylko dlatego, że ona w ogóle jest i że jest do niej przywiązany, ale także dlatego, że może na niej polegać».


Prezydent podziękował zebranym słowami: «Proszę Państwa, chciałbym jeszcze raz Państwu podziękować, za wszystko co do tej pory dla Polski zrobiliście. Chciałbym złożyć głęboki ukłon i wyrazy szacunku także Waszym Rodzicom, Waszym Przodkom, którzy przechowali polskość przez wiele lat w bardzo trudnych warunkach. To ogromne dzieło, którego nie sposób ocenić, bo często było realizowane z narażeniem życia i wielu ludzi za to zginęło».


Na zakończenie Andrzej Duda powiedział, że oczekujemy najpiękniejszego dnia w roku: «Jakim jest Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, kiedy gromadzimy się właśnie w naszych Rodzinach przy stołach, kiedy śpiewamy kolędy i kiedy także poza granicami Polski, ta polskość jest i głęboko nas przenika. I cieszę się, że razem z moją Małżonką możemy być dzisiaj z Państwem tutaj w Kijowie w sercu Ukrainy, z Polakami. Chciałem Państwu złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Chciałbym, żebyście Państwo te życzenia przekazali swoim najbliższym, swoim Przyjaciołom, swoim Wspólnotom naszych Rodaków, do których często daleko od Kijowa wrócicie po tym spotkaniu. I chciałbym Państwu, poza ogólnym powodzeniem życzenia szczęścia na przyszły rok, życzyć także, żebyście byli zadowoleni i dumni ze swojej Ojczyzny».


Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze. Po zakończonym wystąpieniu Prezydent wraz z Małżonką bezpośrednio rozmawiali z Polakami o nurtujących ich problemach. Henryk Litwin, ambasador RP w Kijowie powiedział rozpoczynając spotkanie, że: «Jest to największe spotkanie Polaków mieszkających na Ukrainie w dwudziestopięcioletniej historii Ambasady Polskiej w Kijowie i jest nam niezmiernie miło, że bierze w nim udział Prezydent Andrzej Duda».


MW
Foto: Andrzej HRECHOROWICZ / Kancelaria Prezydenta RP