Artykuły
  • Register

harcerska pilegrzymka 71

Delegacja Harcerskiego Hufca «Wołyń» wzięła udział w pielgrzymce organizacji harcerskich do miejsca odejścia na wieczna wartę Patrona Harcerstwa Polskiego błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 

Pielgrzymka przebiegała w dniach 9–11 października 2015 roku pod hasłem «Caritas super omnia est». Wzięli w niej udział harcerze z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.

 

W sobotę 10 października w Klasztorze Sióstr Karmelitanek pw. Świętej Krwi w Dachau odbyła się uroczysta Msza św. w intencji kanonizacji bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przewodniczył jej J.E. bp. Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa. Homilię wygłosił ks. Sławomir Oder, Wikariusz Sądowy Trybunału Zwyczajnego w Wikariacie diecezji rzymskiej, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

 

Po Mszy św. odbyło się złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą więźniów Polaków, która znajduje się na ścianie Kaplicy Śmiertelnego Lęku na terenie byłego KL Dachau. Przemarsz uczestników Pielgrzymki do Muzeum KL Dachau odbył się po głównej alei między fundamentami baraków obozowych.

 

W Muzeum KL Dachau ze słowem powitalnym zwrócił się do uczestników harcerskiej pielgrzymki przedstawiciel dyrekcji, po którym głos zabrali siostrzeniec błogosławionego pan Zygmunt Jaczkowski i Konsul Generalny RP w Monachium pan Andrzej Osiak. Po przemówieniach odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci błogosławionego «Druha Wicka» (tak harcerze nazywają swego patrona).

 

Po uroczystościach uczestnicy wyjazdu podzieleni na 3 grupy zaczęli zwiedzanie tzw. «Drogi więźnia» w Muzeum KL Dachau. Ekspozycje, prywatne rzeczy więźniów, barak, kamery gazowe, krematorium – wszystkiego tego nie da się zapomnieć. Po zwiedzaniu – przejazd do Wzgórza Leinterberg na którym odbyła się droga krzyżowa. Na Wzgórzu złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym Polaków zmarłych w obozie Dachau. Na zakończenie harcerskiego dnia odbył się kominek w sali parafialnej jednego z kościołów w Monachium.

 

W niedzielę – wczesna pobudka, śniadanie oraz przejazd do kościoła św. Barbary na Mszę św., która odbyła się pod przewodnictwem ks. dr Jana Dohnalika, kanclerza Kurii Polowej Wojska Polskiego. Homilię wygłosił ks. hm. Stanisław Świerczyński, Kapelan Naczelny ZHP poza granicami kraju.

 

Aleksander RADICA