Artykuły
  • Register

Polonikum 1

Latem tego roku, ja, studentka filologii polskiej Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i dwie studentki z Narodowego Uniwersytetu «Akademia Ostrogska» wzięłyśmy udział w Wakacyjnym Kursie Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, który został zorganizowany w Warszawie.

 

Corocznie kurs organizuje Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców «Polonicum», które działa przy Uniwersytecie Warszawskim. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat polonistyki. Zaskakuje fakt, że filologia polska jest popularna wśród studentów z tak odległych krajów jak Australia, Indie czy Japonia. Udział w kursie stał się możliwy dzięki profesorowi Piotrowi Garncarkowi, który wcześniej prowadził wykłady na wyżej wymienionych uczelniach.

 

Jubileuszowy, bo 60-ty Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zgromadził około 250 uczestników z ponad 30 krajów. Dla jednych motywacją udziału w nim było polskie pochodzenie, a więc, chęć poznania języka swoich przodków, dla innych – zainteresowanie Europą Wschodnią, językami słowiańskimi, chęć uczenia się języka polskiego lub doskonalenia wiedzy zdobytej na różnych uniwersytetach świata.

 

Program proponowanego kursu edukacyjnego był bardzo intensywny. Obejmował nie tylko codzienne zajęcia z języka polskiego w małych grupach międzynarodowych, ale i rozmaite kulturowo-historyczne, literackie, językoznawcze wykłady i językowe gry planszowe.

 

Niezapomniane były również imprezy kulturalne: warsztaty kuchni polskiej i tańca ludowego, wieczór narodów, przeglądy polskich filmów fabularnych. Program został przygotowany bardzo starannie: każdy film otwierał przed nami jakąś część historii Warszawy i Polski, przedstawiał jej bohaterów i przestępców, zwycięstwa i porażki. Najbardziej zapadł mi w pamięć film «Jack Strong», opowiadający o losach polskiego pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

 

Odczuć atmosferę i poznać historię Warszawy pomagały nam gry miejskie na Starym Mieście, wycieczki do miejskich muzeów, programy audiowizualne o znanych mieszkańcach stolicy. Temu wszystkiemu towarzyszyły wspaniałe warszawskie krajobrazy, liczne miejskie wydarzenia, dzięki którym potrafiliśmy oswoić się z zawrotnym tempem polskiej stolicy.

 

Po zakończeniu kursu otrzymaliśmy świadectwa udziału. Oprócz świadectw, zostały nam niezapomniane wrażenia z pobytu w Warszawie. Poszerzyliśmy wiedzę o języku i kulturze polskiej, a także znaleźliśmy nowych przyjaciół z różnych zakątków świata.

 

Anastazja OLEKSIUK
Foto udostępnione przez autorkę