Artykuły
  • Register

auta MWS.2

Lubelska Policja od wielu lat współpracuje z funkcjonariuszami Policji z obwodu wołyńskiego i wspólnie realizuje Program Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013. 2 września 2015 roku odbyła się w Łucku uroczystość przekazania tutejszym funkcjonariuszom Policji pojazdów ze specjalistycznym wyposażeniem.

W uroczystości przekazania 38 samochodów marki Isuzu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Jerzy Ostrowski. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Dariusz Działo reprezentował garnizon lubelskiej Policji. W uroczystościach przekazania samochodów udział wziął także Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy ds. Integracji Europejskiej – Awakjan Tigran, Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk a także przedstawiciele lokalnych władz.

 

Po wysłuchaniu hymnów Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej głos zabrał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Dariusz Działo, który powiedział do zebranych funkcjonariuszy Policji i Gości, że «odczuwa ogromną satysfakcję i radość, iż realizując kolejny element wspólnego projektu, możemy przekazać naszym ukraińskim kolegom 38 pojazdów marki Isuzu wraz ze specjalistycznym wyposażeniem o wartości ponad 1 mln 625 tys. euro. Każdy z samochodów zawiera kamerę cyfrową, ręczną kamerę termowizyjną, aparat cyfrowy oraz walizkę kryminalistyczną.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w partnerstwie z Zarządem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Obwodzie Wołyńskim jest w trakcie realizacji projektu «Razem na rzecz bezpieczeństwa województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego» w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013». Wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę ponad 4 mln euro. Ostatnim celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz na terenach przygranicznych. Lubelski Komendant zwrócił uwagę na to, że tego typu współpraca ma na «celu podniesienie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli zamieszkałych w strefie przygranicznej podczas sytuacji klęsk żywiołowych, katastrof ekologicznych oraz wypadków drogowych» Podkreślił również, że «poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego tworząc różnorodne mechanizmy, z pełną stanowczością walczymy z wszelkimi przejawami łamania prawa».

 

Obecna sytuacja może rodzić różnego rodzaju nowe problemy, dlatego ważne jest, aby istniała współpraca sił policyjnych Polski i Ukrainy. Minister Grzegorz Karpiński, zapewnił zebranych: «Europejska droga Ukrainy będzie zawsze popierana przez Rząd Polski i tego typu uroczystości, kiedy mieszkańcy w praktyce mogą zobaczyć, jak wygląda ta współpraca, będą odbywały się w przyszłych latach. Mogę o tym powiedzieć głośno dlatego, że czekamy na zatwierdzenie przez Komisję Europejską programu na kolejne lata o wartości 55mln euro».

 

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego zaznaczył, że współpraca pomiędzy naszymi regionami ma wiele aspektów i dzieje się na szczeblu Zarządu Województwa, poszczególnych miast, samorządów gmin we wszystkich niemal dziedzinach życia. Wojewoda powiedział między innymi, że «współpraca służb mundurowych jest na bardzo wysokim poziomie», co służy bezpieczeństwu naszych regionów. Wyraził również przekonanie, że głęboko wierzy, iż «w nowej perspektywie jeszcze bardziej będziemy sięgać po fundusze europejskie, by nasze narody i nasze regiony przygraniczne jak najbardziej zbliżyć do siebie i by ta współpraca odbywała się we wszystkich dziedzinach, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć». Zapraszał do udziału przy różnych projektach, «które będą podnosiły na wyższy poziom życie mieszkańców obu naszych regionów».

 

Sekretarz Stanu w MSW Grzegorz Karpiński oraz Gen. Major Policji Petro Szpyha wręczyli ukraińskim funkcjonariuszom kluczyki do 38 policyjnych Isuzu, a także nastąpiło poświęcenie pojazdów przez przedstawicieli duchowieństwa.

 

MW