Artykuły
  • Register

policia

Od 3 do 18 sierpnia w Łucku trwa nabór kandydatów do służby w policji. Tylko pierwszego dnia w punkcie przyjmowania kwestionariuszy zgłosiło się 210 chętnych, kolejnych 359 osób złożyło ankiety online.

 

Już pierwszego dnia rejestracji kandydatów, przed punktem przyjmowania kwestionariuszy, znajdującym się w Pałacu Kultury Łucka, ustawiła się długa kolejka osób, chętnych do służby w policji. Wśród nich – przedstawiciele różnych zawodów oraz mieszkańcy różnych wołyńskich miejscowości.


Wielu z kandydatów zaznaczało, że zgłaszają się do służby w policji, by dokonać zmian na Ukrainie. Serhij z Kowla, który walczył w ATO, mówi, że chce służyć w policji, bo wierzy, że milicję uda się zmienić w policję, obawia się jednak, że kompetencje funkcjonariuszy policji są zbyt małe, żeby zmienić sytuację w państwie. «Można spróbować zrobić porządek w kraju. Ważne, żebyśmy się nie rozczarowali i nie zaczęli z tej służby rezygnować, żeby kierownictwo policji nie przeszkadzało funkcjonariuszom. Żeby nie było tak, że kogoś aresztujemy, a on okaże się czyimś kumem, bratem, swatem, albo synem jakiegoś ważniaka. Europę trzeba budować zaczynając od siebie» - dodaje Serhij. W zmiany wierzy także 26-letnia Alona z Łucka: «Skończyłam Akademię Spraw Wewnętrznych i jestem ciekawa tej pracy. Mnie się wydaje, że w policji trzeba zatrudnić osoby, które nie współpracowały z poprzednią władzą». Prawniczka z wykształcenia, 26-letnia Anna z Łucka wierzy, że zmiany są możliwe, ale nie będzie łatwo ich dokonać, potrzebna jest do tego chęć samych pracowników milicji oraz ich przełożonych.


Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji ma wynieść 8 tys. hrywien, czyli więcej niż średnia krajowa (ok. 3600 hrywien) i średnie wynagrodzenie na Wołyniu (ok. 2700 hrywien). Niektórych kandydatów zapytaliśmy o to, jaki mają stosunek do tak wysokich zarobków. 22-letni łuczanin, Oleksandr, z wykształcenia pracownik socjalny, powiedział: «Nawet, jeśli wynagrodzenie nie byłoby tak wysokie, też bym się zgłosił». Nazar, również z Łucka, 23 lata, ekonomista z wykształcenia, dodał: «Dla każdego człowieka pieniądze mają znaczenie i ja też nie powiedziałbym, że dla mnie to nie jest ważne. Ale motywem były nie pieniądze. W Łucku można zarobić tyle samo w innych miejscach». «Zgłaszamy się do pracy w policji nie dla munduru. Wynagrodzenie też nie jest ważne. Chcemy coś zmieniać sami, jak również pokazać ludziom, że można coś zmienić. Walczyliśmy w ATO i teraz chcemy tutaj robić porządki» – zdradza Andrzej, strażak z Kowla.


Według kryteriów MSW, wszyscy chętni do pracy w policji muszą pragnąć zmian, mieć średnie lub wyższe wykształcenie, posiadać prawo jazdy kategorii B, nie być w przeszłości karanym, mieć od 21 do 35 lat. Kandydat powinien być komunikatywny i uczciwy, mieć dobrą kondycję fizyczną. Po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia, odbędzie się konkurs. Jednym z kolejnych etapów eliminacji będzie test psychologiczny. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu. Docelowo, zatrudnionych zostanie 160 funkcjonariuszy policji, którzy przystąpią do pełnienia swoich obowiązków pod koniec bieżącego roku. Według planów MSW, na ulicach miasta ma się pojawić 20 patroli.


Jak informuje wydział prasowy Zarządu MSW Ukrainy w obwodzie wołyńskim, do podstawowych obowiązków służbowych funkcjonariuszy policji będzie należało: patrolowanie określonego terenu (pieszo, radiowozem lub innym pojazdem); pilnowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; udzielanie informacji pieszym i kierowcom pojazdów; reagowanie na wykroczenia i ich rejestrowanie; nakładanie mandatów; odbiór i przekazywanie informacji za pomocą nadajnika radiowego, wyjazdy na miejsce zdarzenia; reagowanie na skargi obywateli; reagowanie na wezwania, dotyczące pospolitych pzestepstw (np. przemoc domowa); udzielanie pierwszej pomocy ofiarom działań społecznie niebezpiecznych, wypadków i osobom niepełnosprawnym; czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i jego regulowanie; zatrzymywanie pojazdów transportowych; kontrola prawa jazdy i innych wymaganych dokumentów; obserwacja w przypadku podejrzenia dokonania przestępstwa; zabezpieczanie miejsca wypadku drogowego, dokumentacja i udzielanie pierwszej pomocy ofiarom; prowadzenie działań operacyjno-poszukiwawczych i śledczych w celu udaremnienia przestępstw i działań niezgodnych z prawem, współpraca w prowadzeniu spraw dotyczących popełnionych przestępstw, w granicach kompetencji.


Nabór do łuckiej policji potrwa do 18 sierpnia. Ankiety dla kandydatów dostępne są pod adresem: Łuck, ul. Bohdana Chmielnickiego 1, drugie piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00–18.00 lub online: http://91.227.69.67/form/form.php.

 

Natalia DENYSIUK, Walenty WAKOLUK