Artykuły
  • Register

Konf rozwoj gospodarczy 1

21-22 kwietnia w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polski w Łucku odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego biznesu z województwa wielkopolskiego.

 

Misja gospodarcza została zorganizowana przez Komitet Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rzeczypospolitej Polski dzięki wsparciu konsulatu. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli obwodowych administracji państwowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców z obwodu wołyńskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego.


Konferencję otworzyła Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy. W przemówieniu inauguracyjnym powiedziała o statystyce dotyczącej polsko-ukraińskiego handlu: «W roku 2014 obroty spadły o 16% w porównaniu do roku 2013. Polski eksport do Ukrainy zmniejszył się o 25%, podczas gdy import wzrósł o 7%. Ukraiński eksport do Polski w 2014 roku wyniósł około 5% od ogólnego zakresu eksportu, natomiast import z Polski – 6%. Ukraina zajmuje w rankingu 14 miejsce wśród krajów polskiego eksportu, wcześniej była na 8. Jednak Ukraina pozostaje jednym z podstawowych kierunków polskiej ekspansji wśród państw nie należących do Unii Europejskiej. Polska zajmuje 12 miejsce wśród inwestorów zagranicznych na Ukrainie».


Konsul Generalny podkreśliła również możliwości, które otwierają się przed polskimi inwestorami na Ukrainie ze względu na szczególną sytuację gospodarczą, korzystną koniunkturę na rynku walutowym i zniesienie ograniczeń celnych na eksport z Ukrainy. Zaznaczyła również: «Niezwykle ważne dla przyciągania inwestycji zagranicznych jest właściwe podejście władz lokalnych do inwestycji bezpośrednich. W Polsce świadomość, że nie da się przyciągnąć inwestycji zagranicznych bez odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i dobrej obsługi inwestorów, przyszła do gmin i powiatów wiele lat temu. Dlatego życzliwie witamy ukraińskich inwestorów w Polsce, a także chcemy zobaczyć polskie inwestycje na Ukrainie».


Inicjator spotkania przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Zenon Kiczka przedstawił delegację z województwa wielkopolskiego i powiedział o możliwych formach współpracy polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych, a także podzielił się informacją na temat nowego podejścia do finansowania projektów przez Unię Europejską w różnych dziedzinach.


Konferencja miała na celu także zapoznanie przedsiębiorców z przepisami celnymi i systemem podatkowym. Dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja zastępczyni szefa Biura Organizacji Kontroli Celnej Wydziału Organizacji Kontroli Celnej i Odprawy Wołyńskiej Służby Celnej Państwowego Urzędu Fiskalnego Ukrainy Tetiana Kraweć, która powiedziała o możliwości warunkowego tymczasowego naliczania cła na sprowadzanie na teren Ukrainy maszyn i urządzeń rolniczych, a także wyposażenia przemysłowego na okres do jednego roku. Jak zaznaczyła przedstawicielka Służby Celnej, instytucja stara się wdrażać w swojej działalności standardy Unii Europejskiej, dzięki czemu współpracę z polskimi obywatelami i przedsiębiorstwami można nazwać wzorową.


Przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski Ryszard Moczyński mówił o możliwościach pozyskania dofinansowania na działalność firm ukraińskich. Jedną z form otrzymania dodatkowego kapitału jest fundusz wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa ukraińskie, stworzenie którego zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski. «Jest to forma wsparcia finansowego ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego dla najlepszych z najlepszych. Przed podjęciem decyzji w każdej firmie zostanie przeprowadzony gruntowny audyt» – powiedział Ryszard Moczyński.


Ponadto, eksperci z Polski opowiedzieli ukraińskim uczestnikom konferencji o mechanizmach zakładania i rejestracji działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców.


Pierwszy dzień konferencji zakończył się prezentacjami potencjału inwestycyjnego wołyńskiego i rówieńskiego obwodów, a także miasta Kuźniecowsk. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Jurij Horbenko opowiedział o osiągnięciach obwodu wołyńskiego w branży rolniczej oraz zaproponował rozwój takich kierunków współpracy jak: przetwórstwo z warzyw i owoców, ochrona środowiska, technologie energooszczędne, turystyka i inne. Dyrektor Rówieńskiej Agencji ds. Pozyskiwania Inwestycji i Obsługi Inwestorów «InvestInRivne» Dmytro Januszewśkyj przedstawił sukcesy obwodu rówieńskiego w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych i zaprosił obecnych przedsiębiorców do współpracy. Burmistrz miasta Kuźniecowsk Igor Kuc podzielił się planami rozwoju aglomeracji Kuźniecowskiej i zaprosił do współpracy w zakresie technologii energooszczędnych i handlu.


Podczas drugiego dnia, uczestnicy konferencji mieli możliwość nawiązania osobistych kontaktów w bezpośrednich rozmowach. Ale również i w tym dniu nie zabrakło prezentacji: przedstawiciele polskiej delegacji wymienili się doświadczeniem w zakresie tworzenia klastrów gospodarczych – dobrowolnych zrzeszeń firm działających w pokrewnej dziedzinie w celu prowadzenia wspólnej działalności, reprezentacji regionu na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, udziału w programach krajowych oraz unijnych. Szczególnie interesujące było doświadczenie stowarzyszenia producentów kotłów w klastrze «Kotły Pleszewskie», dzięki któremu małe firmy mogą nawiązywać współpracę z kontrahentami o dużym zapotrzebowaniu.


Uczestnicy stron wyrazili nadzieję na skuteczne partnerstwo i ściślejszą współpracę gospodarczą między Polską i Ukrainą w przyszłości.


Olena SEMENIUK

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1