Artykuły
  • Register

Energoefektywnist3 ITP

Wołynianie szukają nowych energooszczędnych metod. Europejskie doświadczenie pokazuje, że prawidłowa izolacja cieplna budynku i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, pozwalazachować więcej ciepła w pomieszczeniu.

 

 

Mieszkańcy Łucka rozumieją, że nie należy teraz liczyć na elektryczne grzejniki, ponieważ ze względu na deficyt energii elektrycznej w Ukrainie w tym roku, od czasu do czasu, przerywane są dostawy prądu. Wcześniej, oszczędzanie energii traktowano jako modę, ale obecnie takie postępowanie, ze względu na wydarzenia w kraju, stało się koniecznością.

 

Co proponuje Rada Miasta Łuck
Zastępca mera Łucka Taras Jakowlew powiedział, że w mieście wykorzystywane są wszystkie możliwe metody zmniejszenia spożycia energii elektrycznej. Z budżetu miasta w latach 2013–2014 wykorzystano prawie 10 mln hrywien na wymianę okien i drzwi w przedszkolach, szkołach, szpitalach, wymianę wyposażenia elektrycznego w przedszkolach, instalację indywidualnych węzłów cieplnych (IWC) w przychodniach i placówkach oświatowych.


Taras Jakowlew zaznaczył, że Rada Miasta Łuck pracuje nad otrzymaniem grantów i kredytów, które zostaną przeznaczone na wdrożenie energooszczędnych metod. Np. w 2014 r. otrzymano trzyprocentowy kredyt w Północnej Korporacji Finansowej na rzecz Środowiska (NEFCO) na sumę 4 mln hrywien na 4 lata. Dzięki tym środkom już zainstalowano IWC i wymieniono okna w przedszkolach nr 11, 21, gimnazjum nr 21 i szkołach nr 5 i 10. Gimnazjum nr 21 zostało częściowo ocieplone i rozpoczęto rekonstrukcję wyposażenia basenu.


«Już dzisiaj przygotowujemy techniczno-gospodarcze uzasadnienie dla nowych obiektów, by ubiegać się o przyznanie nowego kredytu NEFCO na 5 mln hrywien. Także planujemy podpisanie umowy kredytowej na 500 tys. euro między NEFCO a przedsiębiorstwem «Łuckwodokanał», która umożliwi wymianę przestarzałego, nieoszczędnego wyposażenia pompowniczego» – zaznaczył zastępca mera.


Według Tarasa Jakowlewa jednym z mechanizmów stymulujących wdrożenie energooszczędności w mieszkalnictwie, jest zwrot z budżetu miasta odsetek z kredytów, jakie spółdzielnie mieszkaniowe zawierają w celu rozwoju energooszczędności. W okresie 2013–2014 takie kredyty otrzymało siedem spółdzielni. Zwrócono im 166 tys. hrywien. Za te środki zmodernizowano windy, odnowiono instalacje wewnętrzne, zainstalowano IWC i przeprowadzono ocieplenie fasady budynku mieszkalnego przy alei Widrodżennia 22a.


Taras Jakowlew powiedział, że w Łucku zwraca się uwagę na monitoring spożycia prądu w placówkach, finansowanych z budżetu miasta. W każdej instytucji budżetowej zainstalowano oprogramowanie «Energoplan», dzięki któremu miejski Wydział energooszczędności kontroluje i szybko koryguje spożycie prądu w każdym przedszkolu, szkole lub placówce leczniczej.


«W efekcie wartość źródeł energii, wykorzystanych w ciągu 10 miesięcy 2013 roku wyniosła 38,6 mln hrywien. W 2014 r. wydaliśmy 22,2 mln hrywien, czyli o 16,4 mln hrywien mniej, mimo wzrostu cen na źródła energii prawie o 10 %» – powiedział Jakowlew.


Państwowe przedsiębiorstwo komunalne «Łucktepło» otrzyma 10 mln euro kredytu na modernizację systemu centralnego ogrzewania w mieście. W ramach umowy kredytowej między PPK «Łuctepło» i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, realizowane są prace przygotowawcze dla organizacji przetargu na wykonanie prac z rekonstrukcji systemu ogrzewania. Za te środki planuje się wymienić przestarzałe kotły, zmodernizować kotłownie, sieci cieplne, systemy zdalnego monitoringu i zarządzania. Oprócz tego organizacja E53 do kredytu dokłada grant na sumę 4 mln euro. Za te środki zostaną zorganizowane IWC, kocioł na paliwie alternatywnym. Realizacja działań zaplanowana jest na lata 2015–2017.

 

Pozytywny przykład spółdzielni mieszkaniowych w Łucku
Na ocieplenie fasady ośmiopiętrowego budynku przy alei Widrodżennia 22a, wydano 1 mln 100 tys. hrywien. Przewaga ocieplonego budynku – to nie tylko ładny wygląd, ale także lepsze zachowanie ciepła w mieszkaniach.


«Teraz w domu ciepło. Nie do porównania z tym, jak było wcześniej. Nie korzystam z grzejników, ponieważ temperatura w pokoju jest zadowalająca» – mówi Wasyl, mieszkaniec tego budynku.


Zarządca budynku przy alei Widrodżennia 22a Nina Cybula powiedziała, że w 2013 r. budynek ocieplono z zewnątrz. W piwnicach wymieniono wszystkie rury na polipropylenowe, zrobiono IWC. Teraz jest tu sucho, czysto i ciepło. IWC zapewnia spożycie energii cieplnej tylko w tym zakresie, jaki jest niezbędny dla komfortowego przebywania w pomieszczeniu. Nina Cybula dodała także, że w 2013 r. wyremontowano dach budynku. Oprócz tego ściany na klatkach zostały świeżo pomalowane.


Przewodnicząca Stowarzyszenia spółdzielni mieszkaniowych «Łucczanie» Julia Sabatiuk opowiada, że zakładanie takich spółdzielni jest opłacalne. Do Łucka nawet przyjeżdżają z innych miast, by móc skorzystać z takich doświadczeń.


Dodała także, że w Łucku działa unikatowy program «Zwrot odsetek z kredytów krótkoterminowych wydanych spółdzielniom mieszkaniowym i kooperatywom mieszkaniowo-budowniczym przez placówki finansowe na realizację projektów energooszczędnych w gospodarce mieszkaniowo-komunalnej na lata 2012–2014», w ramach którego są zwracane procenty.


Według danych analityków kompanii informacyjnej«StrongerTogether!», na modernizację cieplną mieszkania o powierzchni 50 m. kw. należy wydać mniej więcej od 1,5 do 5 tys. euro, w zależności od materiałów, a po ociepleniu, oszczędność na ogrzewanie może wynieść 50 % miesięcznie, czyli wydatki zmniejszą się dwa razy.

 

Doświadczenie Europy
W Europie wprowadzono liberalny system energooszczędności. Według danych kompanii informacyjnej «Stronger Together!», jedną z najbardziej skutecznych metod jest planowe, ale stopniowe podniesienie cen. W krajach Centralno-Wschodniej Europy w latach 90-tych ceny na źródła energii podnoszone były w różnym trybie. W Słowacji i na Węgrzech ceny nie wzrosły od razu. Znaczne podniesienie ceny odbyło się dopiero w latach 2005–2006. W Polsce ceny na źródła energii wzrosły nagle. Co ciekawe, w krajach, gdzie rzetelnie ocieplano budynki mieszkalne, ludzie zużywali mniej energii.


Czas pokaże, czy uda się podnieść poziom energooszczędności w Łucku. Teraz władza i mieszkańcy powinni skupić się na tym, by nie powtarzać pomyłek innych. Jeśli Łuck przejmie pozytywne europejskie rozwiązania, z pewnością będzie mógł w przyszłości oszczędzać.

 

Maja GOŁUB