Artykuły
  • Register

wizyt

Pod koniec października, delegacja pielęgniarek z Wołynia na zaproszenie Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej odwiedziła to miasto w województwie lubelskim.

 

W czasie wizyty jej uczestnicy zapoznali się z działalnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i spotkali się z kierownictwem Izby. Kierownik ukraińskiej delegacji, zastępca głównego lekarza ds. pielęgniarstwa Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Halina Kuźmińska powiedziała, że polscy koledzy przyjęli ich bardzo życzliwie.


W wyniku wizyty została podjęta wspólna decyzja o rozwoju polsko-ukraińskich kontaktów w zakresie pielęgniarstwa, w tym o wymianie informacji pomiędzy Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej i Stowarzyszeniem Pielęgniarek Wołynia «Miłosierdzie».


W Białej Podlaskiej mieszka 60 tysięcy osób. Szpital w tym mieście ma dobre zabezpieczenie materialne. Jest tu m.in. lądowisko dla śmigłowców, którymi transportuje się ciężko chore osoby wymagające natychmiastowej pomocy medycznej. Według przewodniczącej Izby Pielęgniarek i Położnych Celmer vel Domańskiej, pracownicy Izby Przyjęć średnio dwa razy w tygodniu przyjmują pacjentów na lądowisku.


Wołodymyr KUŹMIŃSKI