Artykuły
  • Register

Polonia studia fotoMłode pokolenie Polonii coraz chętniej podejmuje studia na polskich uczelniach - wynika z danych ministerstwa nauki. Najczęściej na studiowanie w kraju decydują się Polacy mieszkający na Białorusi i Ukrainie.

Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazanych Polskiej Agencji Prasowej w roku akademickim 2013/14 na polskich uczelniach kształciło się 6284 studentów polskiego pochodzenia. Na studiach doktoranckich i stażach długoterminowych uczyło się 198 cudzoziemców z polskimi korzeniami.


Dla porównania w roku akademickim 2012/13 w kraju studiowało 6138 młodych przedstawicieli Polonii, a w roku 2011/12 było ich 6268.


W minionym roku akademickim 2471 studentów i doktorantów pochodziło z Ukrainy, 2059 z Białorusi, 834 z Litwy, 264 z Kazachstanu, 166 z Rosji, 49 z Łotwy.


Jak poinformowało PAP ministerstwo nauki, zgodnie z rządowym Programem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą przyjętym w październiku 2007 r. i zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na 2014 r. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, we współpracy z konsulatami w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, organizuje rekrutację młodzieży polskiego pochodzenia na studia w Polsce w ramach stypendium rządu polskiego.


Corocznie do postępowania kwalifikacyjnego przystępuje ok. 800 kandydatów ubiegających się o ponad 400 stypendiów na studia pierwszego stopnia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest posiadanie Karty Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie.


Posiadacze Karty Polaka, którzy nie przystąpili do rekrutacji organizowanej przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Mają wówczas możliwość korzystania ze świadczeń i pomocy materialnej przewidzianej dla każdego studenta z Polski.


Istnieje jeszcze jedna możliwość studiowania przewidziana dla właścicieli Kart Polaka. Decyzją rektora przyjmowani są na studia cudzoziemcy posiadający polskie pochodzenie i posiadacze Karty, którzy podjęli w Polsce nieodpłatne studia. Mogą oni otrzymać po ukończeniu drugiego roku studiów (w przypadku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku studiów drugiego stopnia) stypendium rządu polskiego na dokończenie studiów.


Ministerstwo zaznacza, że cudzoziemcy z polskim pochodzeniem mogą korzystać z oferty stypendialnej programów pomocowych finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na pomoc rozwojową. Są to program stypendialny im. S. Banacha (studia II stopnia), program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych oraz program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk technicznych dla obywateli krajów rozwijających się.


Tomasz GRODECKI, Polska Agencja Prasowa
Foto: PAP / Jacek Turczyk

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

 

 Kursy walut

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

 

cz

 

 

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1