Artykuły
  • Register

dity za myr2 września dzieci, rodzice, studenci i wychowawcy z łuckich przedszkoli spotkali się na akcji «Dzieci Ukrainy za pokój i jedność!».

 

– Dzisiaj, zaprosiliśmy mieszkańców Łucka na akcję dobroczynną wspierającą pokój na Ukrainie. Wydarzenia 1939 roku nie powinny powtórzyć się w wieku XXI. Cały świat modli się o pokój w naszym kraju – powiedziała podczas otwarcia przewodnicząca Ukraińskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) Inesa Filippowa.

 

Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć bohaterów Niebiańskiej Sotni i obrońców Ojczyzny. Później organizatorzy podsumowali konkurs rysunku «Za pokój i wolność ukraińskiego narodu!», którego pomysłodawcą był Ukraiński Komitet OMEP. Przeprowadzono także licytację, podczas której zebrano 4300 hrywien. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup leków dla żołnierzy walczących w strefie operacji antyterrorystycznej.

 

Inesa Filippowa podkreśliła, że: „Celem naszej akcji jest demonstracja własnego stanowiska, podtrzymanie ducha bojowego obrońców kraju, przekazanie listów i rysunków dzieci, w których one wyrażają wdzięczność naszym żołnierzom. Niech zebrane przez nas rzeczy przypominają im o domu rodzinnym, cieple i szczerości naszych serc”.

 

Dzieci, które wzięły udział w spotkaniu, wspólnie z rodzicami przygotowały rysunki, symbolikę ukraińską i upominki dla naszych obrońców. Przeczytały także wiersze poświęcone niepodległej Ukrainie. Szczególne wrażenie na obecnych wywarł wiersz «Jedyna Ukraina», zarecytowany przez Darynę Demenik z przedszkola Nr 9.

 

W przedsięwzięciu uczestniczyli także kierownik Wydziału Oświaty Łuckiej Rady Miejskiej Oleg Hrebeniuk, dyrektor Łuckiego Miejskiego Ośrodka Służb Socjalnych dla Rodziny, Dzieci i Młodzieży Lina Hałan, specjaliści Wydziału Oświaty Łuckiej Rady Miejskiej, kierownicy przedszkoli, studenci i wykładowcy Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki, pedagodzy i rodzice.

 

Pod koniec wydarzenia Wołyński Komitet OMEP zaproponował, aby napisać listy od ukraińskich dzieci, rodziców, pedagogów do ONZ, UNICEF i UNESCO. Na zakończenie odśpiewano uroczyście Hymn Ukrainy, a dzieci wypuściły w niebo niebiesko-żółte balony, jako symbol pokoju.

 

Inesa Filippowa podzieliła się z zebranymi ważną informacją. Otóż, z okazji Dnia Niepodległości, na adres Ukraińskiego Komitetu OMEP przyszły słowa wsparcia od prezydenta Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego Maggie Koong (Chiny), Prezydenta Europejskiego Komitetu OMEP Nektariosa Stellakisa (Grecja), profesor Uniwersytetu w Göteborg Ingrid Samuelsson (Szwecja) i prezydenta Polskiego Komitetu OMEP Anny Wróbel.

 

– Podzielamy Wasz ból i wszyscy modlimy się za pokój w Waszym kraju – napisał Nektarios Stellakis.

 

– Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach. Wyrażamy głębokie i szczere współczucie rodzinom i przyjaciołom zaginionych. Wieczna pamięć bohaterom Ukrainy – z takimi słowami zwróciła się do Ukraińców Anna Wróbel.

 

Dodajmy, że Ukraiński Komitet OMEP z własnych środków zakupił certyfikaty skarbowe na wsparcie wojskowych, przekazał pieniądze rodzinom zaginionych i zorganizował wiec przeciwko wojnie. Dobroczynną akcję wsparły oddziały OMEP w Równem, Chmielnickim, Kijowie i Połtawie.

 

MW