Artykuły
  • Register

Jozef_Pilsudski1

11 listopada 1919 roku pierwszy burmistrz Łucka Edmund Martynowicz na uroczystym posiedzeniu łuckiego magistratu odczytał list Józefa Piłsudskiego o przyłączeniu Wołynia do Państwa Polskiego.

 

Na posiedzenie zostali zaproszeni urzędnicy i przedstawiciele miejskiej społeczności, w tym przedstawiciele wszystkich wyznań  i narodowości.
W uroczystościach uczestniczyli: ksiądz proboszcz Tadeusz Baczkowski, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego Prokł Brzozkowski i Aleksander Ohibowski, rabin Mojżesz Gliklich, przedstawiciele ludności ukraińskiej Iwan Własowski i Andrij Paszczuk, Kateryna Rozdolska reprezentująca Niemców, Sabina Greczna reprezentująca Karaimów, Łazarz Dal i Hajkiel Wejc reprezentujący ludność żydowską, Włodzimierz Prajzler reprezentujący ludność czeską i Juliusz Rozenbaum — przedstawiciel Niemiec.

Waldemar PIASECKI