Artykuły
  • Register

nov

W niedzielę 10 stycznia w pomieszczeniu Wołyńskiej Uniwersalnej Naukowej Biblioteki im. Ołeny Pcziłky skauci przeprowadzili tradycyjną akcję «Bożonarodzeniowa świeczka».

Rozpoczynając uroczyste zebranie głowa miejskiego ośrodka Płastu Wiktoria Demczuk zapaliła trzy świece od Betlejemskiego Światła Pokoju. Pierwszą – za wszystkich tych, którzy zginęli za lepszą Ukrainę, drugą – za wszystkich Ukraińców na Ukrainie i w całym świecie, i trzecią – za wszystkich skautów.

Skauci śpiewali kolędy, postawili szopkę i opowiadali o swojej działalności w ciągu roku. Pod koniec «Bożonarodzeniowej świeczki» razem z rodzicami zaśpiewali tradycyjną kolędę «Dobry wieczór Tobie, Panie Gospodarzu!».

Akcja «Bożonarodzeniowa świeczka» została zapoczątkowana przez ukraińską diasporę w 1950 roku. Odbywa się ona i dziś. W wielu miastach skauci spotykają się razem i wspólnie zapalają świeczkę – symbol duchowego łączenia się wszystkich skautów z ukraińskim narodem.

MW