Artykuły
  • Register

polska

Szanowni Państwo,

11 listopada Polska obchodzi święto odzyskania niepodległości. Tego dnia w 1918 roku Rada Regencyjna powierzyła dowództwo nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Ten symboliczny akt wyznaczył nowy rozdział historii – proces odradzania się niezawisłego państwa polskiego. Była to trudna i burzliwa droga, która jednak zakończyła się sukcesem. W jej wyniku na mapę Europy znów powróciła dumna nazwa – „Rzeczpospolita Polska”. Na pamiątkę tego wydarzenia corocznie odbywają się oficjalne uroczystości, parady wojskowe i koncerty. Celebruje się wielkie święto Polaków i polskości.

Obecnie Polska cieszy się suwerenną państwowością będąc członkiem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest krajem budującym partnerskie relacje z sąsiadami – w tym z Ukrainą. Nie można jednak zapominać o doświadczeniach historii. Niepodległość nie została bowiem Polakom po prostu dana. Trzeba ją było wywalczyć, składając w ofierze życie wielu pokoleń. Musiały minąć długie 123 lata wypełnione panowaniem zaborców Rosji, Prus i Austrii oraz krwawymi zmaganiami I Wojny Światowej aby nad Wisłą ponownie zatryumfowała wolność. Później również przyszło jej jeszcze wielokrotnie bronić. Stąd też 11 listopada to także święto wszystkich tych, którzy o polskość walczyli. I nie chodzi tu tylko o walkę z bronią w ręku ale także o trud zachowania tożsamości narodowej – często wbrew naciskom i represjom. Polacy mieszkający poza granicami kraju doskonale znają sens takich zmagań. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu udało się przez dziesięciolecia kultywować rodzimą kulturę i tradycję, zachować język ojczysty oraz religię przodków. Za ten właśnie wkład chciałem Wam – Rodacy z Ukrainy, a szczególnie z Wołynia serdecznie podziękować przy okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości. To święto jest również Waszym świętem. Okazją do wyrażenia dumy z dziedzictwa ojców i dziadków. 11 listopada to data, pod którą cała polska społeczność, tak w kraju jak i na całym świecie łączy się w radosnej atmosferze i poczuciu wspólnoty.

Tomasz Janik

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej